Gemeente vonk

Boek: De netwerkexpeditie

In organisaties bestaat vaak nog wat koudwatervrees voor sociale technologie. Dat dat helemaal niet nodig is, en dat je er stapsgewijs mee aan de slag kunt om slimmer samen te werken, bewijst dit praktische boek van Geert Nijs.

In 2015 begon Geert Nijs een experiment met sociale technologie bij KBC, zijn werkgever. Via berichten die ze in de nieuwsfeed van Sharepoint postten, gingen teams online samenwerken. Geen van bovenaf opgelegd project. Het ontstond van onderuit, en startte met de teams die er zin in hadden. Hij schreef over die eerste experimenten een hoofdstuk in het boek dat vonk in 2016 publiceerde.

Alleen lerende organisaties zijn klaar voor de toekomst

Daarna ging hij hiermee verder binnen de bank, zodat hij intussen een nieuwe rol kreeg als learning architect. Hij werkte in 2017 samen met Isabel De Clercq aan haar boek Social technologies in business. Daarin houdt zij samen met haar mede-auteurs een sterk pleidooi voor kennis delen en samen werken via sociale technologieën. Want alleen lerende organisaties zijn echt klaar voor de toekomst.

Hoe samenwerken: stap voor stap

Waar Social technologies in business een boek is dat vooral gaat over het waarom en de filosofie erachter, spitst De netwerkexpeditie zich vooral toe op het hoe. Stap voor stap legt Nijs uit hoe je best te werk gaat als je met sociale technologie aan de slag wil. Dus ook echte leken of beginners kunnen perfect met dit boek uit de voeten.

Niet van A tot Z

Je hoeft het boek niet van A tot Z te lezen. Je kunt kiezen voor de hoofdstukken die van toepassing zijn op jouw situatie, zonder dat je per se ook de rest moet lezen. En het spitst zich niet toe op één bepaald platform of tool, maar Nijs verwijst wel regelmatig naar Microsoft Teams, Yammer, Twitter en LinkedIn. Maar werk jij met Jive of Slack? Dan kun je dit boek zeker ook gebruiken.

4 delen, 4 reizen

Het boek bestaat uit 4 delen:

  1. De teamvoorbereiding: dit deel biedt achtergrond over sociale technologie, maar ook de basiselementen om het werken ermee te doen slagen.
  2. De teamreis: 5 ‘tochten’ die je team telkens in enkele weken tijd een nieuwe vaardigheid leert ontwikkelen: van microbloggen over online debatteren tot online samenwerken.
  3. De communityreis: hoe zet je een community of practice en een community of interest op en doet die leven?
  4. Op reis buiten je organisatie: hoe deel je kennis met de wijde wereld en versterk je je netwerk?

Nijs gebruikt de analogie van reizen en tochten om de elementen van samenwerken via sociale technologieën te duiden. Een heel heldere en bevattelijke metafoor.

Waarom moet je dit boek lezen?

  1. Het biedt een heel praktische inleiding in hoe je je online netwerk kunt uitbreiden en met een team of groep mensen kunt samenwerken en kennisdelen.
  2. Het geeft heel veel achtergrond over de mindset die nodig is om dit te doen slagen.
  3. Het biedt een realistisch beeld over hoe het er in zulke teamruimtes en community’s aan toegaat en wat je qua interactie mag verwachten.
  4. Het schetst geen ideaalbeeld maar moedigt je aan om stap voor stap te gaan uitproberen. Zo krijg je stilaan de smaak te pakken en evolueer je naar een echte digital native.

Geert Nijs, De netwerkexpeditie. Slimmer samenwerken met sociale technologie, Lannoo Campus, Leuven, 240 p.

Gepubliceerd op  dinsdag 27 augustus 2019 00:00