Gemeente vonk

Zo ga je om met verschillende generaties op de werkvloer

Van babyboomers tot millennials: we vinden tegenwoordig tot wel 5 verschillende generaties op de werkvloer. Hoe ga je daarmee om? Daarover ging onze collegagroep bij Euroclear.

Vreemde eend in de bijt tussen babyboomers

We trapten de discussie af met wat stof tot nadenken van Kathleen Aerts, coach bij Euroclear. Zij voelde in haar individuele coaching met medewerkers uit generatie Y (geboren tussen 1980 en 2000) dat die moeilijk aansluiting vonden bij hun collega’s. Dat waren grotendeels babyboomers, en zaten dus in een heel andere levensfase. Ze voelden zich daar de vreemde eend in de bijt.

Bovendien doken er soms conflicten op. Een jonge medewerker was bijvoorbeeld tijdens het werk veel met haar smartphone bezig. Haar oudere collega’s dachten dat ze eigenlijk niet aan het werk was. Toen dit echter werd uitgesproken, bleek dat ze op haar telefoon heel wat werkapplicaties had gezet, en dus aan het werken was via haar smartphone.

Generation Y lunches

Kathleen voelde aan dat ze hier verder mee moest gaan, het bedrijf wou hun jong talent immers ook niet kwijtraken. Dus daagde ze één van haar coachees uit om hiermee aan de slag te gaan. De Generation Y Lunches waren geboren.

Elke 3 maanden worden de medewerkers van die generatie uitgenodigd voor een informele lunch, waar ze ervaringen uitwisselen over telkens andere thema’s. Zo netwerken ze over departementen heen. Tegelijkertijd zijn deze lunches een soort barometer: Kathleen kan makkelijk oppikken wat er leeft bij deze groep en eventueel veranderingen stimuleren mocht dat nodig zijn.

Oog voor diversiteit

Dat je oog moet hebben voor de noden van elke generatie en dat mensen zich thuis moeten voelen op het werk: akkoord. Maar moet je je interne communicatie nu helemaal gaan segmenteren volgens generaties? Dat is vaak niet haalbaar, en wellicht ook niet wenselijk. Hoe ga je er dan wel mee om?

Enkele tips die uit de discussie naar voor kwamen:

  1. Heb respect voor diversiteit, en denk niet te veel in hokjes. Niet alle babyboomers zijn digitale analfabeten en niet alle digital natives staan bij voorbaat te springen om Yammer te gebruiken. Generaties bepalen niet alles, maar ook afkomst, opleidingsniveau, geslacht of functie niet.
  2. Zorg voor een cultuur die mensen verbindt, over generaties, afdelingen, functies, ... heen.
  3. Zorg voor een goede kanalenmix, met zowel push als pull. Herhaal sommige boodschappen op verschillende kanalen. Laat mensen zelf kiezen hoe ze informatie consumeren.
  4. Leer medewerkers omgaan met (nieuwe) tools. Zorg voor een e-mailpolicy, of een Yammerhandleiding. En hou die beschikbaar, ook voor wie niet zo snel mee is of het graag nog even rustig naleest.
  5. Communicatie is van iedereen, maar daar is niet iedereen altijd van overtuigd. Zoek je interne potentieel hiervoor, bijvoorbeeld door jongere medewerkers te stimuleren een interne blog op te starten.
  6. Voel je aan dat er in de verbinding tussen generaties iets mank loopt op jullie werkvloer? Vraag bij de personeelsdienst de retentiecijfers op en verdeel die volgens generatie. Het geeft je inzicht in wat er eventueel misloopt, en kan een start zijn om hier iets aan te doen.
Gepubliceerd op  woensdag 23 mei 2018 00:00
Met de steun van