Gemeente vonk

Boek: Zo beïnvloedt 'mobile first' hoe we content structureren

Al een aantal jaren verdiept Erwin Van Overloop zich in manieren om content efficiënter te produceren en te distribueren. Hij las onlangs ‘Content strategy for mobile’ van Karen McGrane en pikte er heel wat nuttige tips op.

Het contentplatform Dixit Today waar ik verantwoordelijk voor ben, heeft ook een mobiele versie. Ik was dan ook benieuwd om te lezen of een contentstrategie voor mobiele toepassingen anders is dan een strategie voor websites of voor print media en hoe de smartphone invloed heeft op de manier waarop we schrijven.

Geen andere inhoud, wel andere structuur

Het staat buiten kijf dat de smartphone de manier heeft veranderd waarop content online wordt aangeboden en geconsumeerd. Maar er zomaar vanuit gaan dat die content dan anders moet zijn dan voor een website gaat volgens Karen McGrane te ver. De grootste vergissing is te veronderstellen dat gebruikers op een smartphone andere informatie nodig hebben dan op een pc of laptop.

Wel van invloed is de grootte van het scherm waarop de content wordt aangeboden. De eisen die lezers hebben voor content ze die op een telefoonscherm lezen, hebben volgens McGrane echter niets te maken met lengte of inhoud, maar wel met structuur en organisatie van de informatie. 

Content maken die zich aanpast aan het scherm in 5 stappen

In haar boek beschrijft ze hoe je content op verschillende toestellen, platformen, schermgroottes en schermresoluties kan produceren en publiceren. Het kernbegrip in haar aanpak is 'adaptive content'. Het komt erop neer dat je content - tekst, beeld, video of audio - zo structureert dat die zich aanpast aan de omgeving waarop die gepubliceerd wordt.

In haar boek werkt ze vijf stappen uit om content 'adaptive' te maken. Ik vat ze hieronder even samen.

1. Schrijf herbruikbare content

Als je een tekst schrijft, mag je je niet laten beperken door de omgeving waarbinnen het gepubliceerd wordt. Zorg er standaard voor dat de tekst kan gelezen worden op om het even welk scherm.

Karen McGrane geeft daarvoor een paar tips:

  • Schrijf titels die op zich kunnen staan en ook zonder bodytekst voldoende betekenis hebben.
  • Schrijf meerdere titels voor het artikel. Maak een korte en een lange versie en maak een titel die ook als link kan dienen.
  • Besteed aandacht aan de intro. De belangrijkste info moet in de eerste regel staan.
  • Werk één idee per paragraaf uit.
  • Zorg voor tussentitels.
  • Schrijf alternatieve content bij foto en video. Voeg ten minste een titel en intro toe zodat er toch relevante inhoud getoond wordt wanneer het beeld of de video niet kunnen worden weergegeven.

2. Geef de content een duidelijke structuur 

Om content herbruikbaar te maken voor verschillende platformen moet die een duidelijke structuur hebben met betekenisvolle onderdelen. Ontwikkel daarom een informatie-architectuur en structureer de tekst.
Hoe pak je deze 'content modeling' aan?

  • Geef aan wat voor soort content het is (artikel, foto, video,…)
  • Voeg kenmerken toe aan elke onderdeel van de content (korte titel, lange titel, bodytekst, tussentitel, foto, video, auteur, commentaar, URL…),
  • Stel limieten in. Bv. het maximaal aantal tekens voor titel, intro,…

3. Maak je content onafhankelijk van de manier waarop deze gepresenteerd wordt

Vermijd tekst formatting in het tekstinvoerscherm van het contentmanagementsysteem. Maak dus geen titels, intro's en tussentitels in vet of cursief maar geef elk tekstonderdeel een apart invoerscherm.

4. Voeg betekenisvolle metadata toe

Door je tekst in betekenisvolle onderdelen op te delen voeg je 'metadata' toe, zoals je kunt lezen in punt 2. Het laat het platform waarop je de content publiceert toe zelf te bepalen hoe het het stukje content toont. Zo ben je zeker dat jouw content altijd aangepast wordt gepubliceerd.

5. Gebruik een contentmanagementsysteem

De belangrijkste vereisten zijn dat het logisch gestructureerd is en toelaat om de tekst in betekenisvolle stukken in te voeren en de nodige metadata aan te brengen.

Content strategy for mobile van Karen McGrane kun je downloaden als e-book bij 'A book apart'

Gepubliceerd op  maandag 3 september 2018 09:00
Met de steun van