Gemeente vonk

Wintercheck 2018: verslag Medewerkers betrekken vanuit klantgerichtheid: de ‘Voordenkers’ van Mathieu Gijbels (Herman Verwimp)

‘De klant centraal’ is een waarde die bij veel bedrijven in de strategie is opgenomen. Zo ook bij Mathieu Gijbels, een bouwbedrijf met zo’n 300 medewerkers dat gevestigd is in Opglabbeek. Herman Verwimp, Marketing- en HR-directeur, vertelde met veel gedrevenheid over de manier waarop zij met deze waarde aan de slag gaan en hoe ze dat doortrekken in alles wat ze doen.

Begeleider: Conny Janssens

De missie van het bedrijf is “Wij nemen uw bouwzorgen over”. Het is een herkenbare situatie: mensen die gaan bouwen, worden geconfronteerd met heel wat vragen, twijfels en zorgen. De missie van Mathieu Gijbels is om die zorgen over te nemen, een zware belofte. Om die te kunnen waarmaken, moet iedereen in het bedrijf hieraan meewerken en de juiste mindset hebben. Ze beschouwen zichzelf als een bedrijf dat in de dienstensector werkt. En daar wordt continu aan gewerkt op verschillende vlakken, zowel op HR-vlak als op marketinggebied.

  1. Aanwervingen: enkel mensen die volgens de missie willen werken, worden aangenomen.
  2. Introductie nieuwe medewerkers: ook de familieleden worden uitgenodigd op een kennismakingsmoment. Iedereen wordt doordrongen van de cultuur van het bedrijf.
  3. Retentie medewerkers: STAY-gesprekken met 50+’ers + extra ondersteuning voor deze doelgroep.
  4. Opleidingen: de bouwwereld is traditioneel een wereld met veel conflicten. Daar willen ze tegenin gaan, want dat bezorgt de bouwer precies zoveel zorgen. Daarom volgen de medewerkers – al dan niet verplicht - een intensieve opleiding ‘Verbindende Communicatie’.
  5. Communicatie: het concept van ‘De Voordenkers’. Alle medewerkers van Mathieu Gijbels worden ‘voordenkers’ genoemd. Ze denken VOOR in plaats van NA. Nadenken is te laat. Problemen moeten voorkomen worden. Dit krachtige concept wordt op al hun communicatiekanalen herhaald: vlaggen en spandoeken, op de website, stickers op de vrachtwagens, …. Sterk is ook dat de boodschap gevisualiseerd worden met de eigen medewerkers die met foto’s en filmpje vertellen op welke manier zij ‘voordenken’ in hun specifieke job.
  6. Maatschappelijke rol: het bedrijf zet duurzaam ondernemen voorop en trekt dit door in het ganse bedrijf, met allerhande gemeenschappelijke initiatieven waarbij geld, gereedschap, ... wordt ingezameld voor diverse goede doelen.
  7. Interne communicatie: de missie en strategie wordt consequent doorgetrokken in de diverse interne communicatiemiddelen: nieuwsbrief, gesloten facebookgroep, diverse feestmomenten waarbij medewerkers worden bedankt, …

Conclusie: Om een sterke, doorleefde missie en strategie te realiseren, moet je de boodschap doortrekken in alles wat je doet. Marketing- en HR-aanpak gaan daarbij hand in hand. Walk the Talk, in verbinding met alle medewerkers.

Gepubliceerd op  donderdag 13 december 2018 00:00
Met de steun van