Gemeente vonk

Wintercheck 2018: verslag Faciliteren: geef jezelf vleugels om een groep mee te krijgen (François De Jaegere)

Faciliteren is een rol, net zoals je ook de rol kan opnemen van coach, presentator of trainer. Het verschil is dat je als facilitator op de eerste plaats het proces bewaakt, en niet over de inhoud gaat. Als facilitator kan je dus perfect een sessie faciliteren over een thema waar je geen grondige kennis van hebt.

Begeleider: Fabienne Buvens

Als facilitator ben je orkestleider

Ken dus je impact. Van zodra je als facilitator uit je energie stapt, zakt de dynamiek van de groep in elkaar als een pudding. Ken je doel, en wees dus scherp waakzaam over die groepsdynamiek.

Nog enkele pointers: heb oog voor verbale maar ook voor non-verbale signalen, durf zaken te benoemen (zit er ergens een pink elephant?), schuw geen discussie (laat ventileren toe, achterhaal de achtergrond en kom dan tussen). En vooral: hou connectie met de groep (we herkennen allemaal de zwijger, de toerist en de terrorist rond de vergadertafel).

Goed voorbereiden = 80% van je succes.

Hoe doe je dat?

  1. Ken je publiek: wat is hun profiel, wat zijn hun verwachtingen, hoe zijn de relaties onderling?
  2. Hou de focus erin: ken je doel en hou dit voor ogen.
  3. Maak een script: doordacht, met heldere focus en goede time keeping.
  4. Creëer de juiste omgeving: verzeker dat de ruimte aangenaam is en - hoe raar het ook mag klinken - onderschat de waarde niet van eten en drinken.
  5. Stel de juiste vragen: blijf duiken door open vragen te stellen. Om deelnemers niet in het verweer te laten schieten, stel je best nooit waarom-vragen. It all comes down to semantics, en kies liever voor “Ik zie dat je… “
  6. Dans op het juiste ritme: beweeg, ondersteun, werk tegen of observeer. Faciliteren = dansen met de groep.
  7. Ga in de metapositie staan: als facilitator neem je inhoudelijk nooit deel aan het gesprek . Je staat buiten de groep.

En nadien: stuur minstens een foto van je flipcharts door. Nazorg dus!

Gepubliceerd op  donderdag 13 december 2018 00:00
Met de steun van