Gemeente vonk

Wintercheck 2017: verslag open space discussies over taal

Tijdens de Wintercheck op 7 december 2017 discussieerden de deelnemers over verschillende aspecten van taal. Van vakjargon over ghostwriting tot dialect, kan het of net niet? Je leest het hier.

Engels en Nederlands mengen – dat moet kunnen

JA:

 • Engels als globale taal
 • Wel wat vaag
 • Meer internationale mogelijkheden
 • Slogans klinken vaak toffer in ENG
 • Veel digitale/technologische ontwikkelingen starten in ENG

NEEN:

 • Drempel voor sommige mensen
 • Afhankelijk van doelgroep (ouderen?)
 • Blijft de boodschap overeind?

Lichaamstaal versterkt de boodschap

JA:

 • Belangrijk bij presentaties
 • Moet boodschap ondersteunen
 • Verhoogt betrokkenheid en participatie
 • Kan zowel positief als negatief werken

NEEN:

 • Is maar één van de factoren
 • Inhoud blijft in professionele context toch wel voornaamste

Een goede communicator moet verbaal sterk zijn

JA: (maar)

 • Indien duidelijk voor iedereen
 • Aansluitend bij doelpubliek
 • Emo & ratio in evenwicht

NEEN:

 • Moet verbaal? Wat met schriftelijk, … ?
 • Welke persoon? (expertise, vertrouwen)
 • Ook lichaamstaal bv.

Wie digitaal niet mee is, blijft achter

JA:

 • Fly your own jets: wat je aanbiedt, moet je zelf ook kennen
 • Digitaal neemt alleen maar toe
 • Stappenplan kan helpen
 • Digital first

NEEN:

 • Niet alle medewerkers zijn tijdens de werkuren digitaal bereikbaar – wat te verwachten als tijdsbesteding buiten de uren?
 • Generatiekloof: ervan zomaar uitgaan dat iedereen mee is, is niet de juiste houding

In een meertalige omgeving geldt:

1 VOERTAAL:

 • Voor internationale ondernemingen
 • Trainingen
 • Respect
 • Vertalingen (investering tijd/geld)

IEDER ZIJN (MOEDER)TAAL:

 • Hangt af van doelgroepen (arbeiders/bedienden)
 • Context
 • Trainingen
 • Respect
 • Vertalingen (investering tijd/geld)

Vakjargon is onvermijdelijk

JA:

 • Nodig binnen juiste context/doelgroep
 • Bij IC soms nodig (mensen raken, betrokkenheid verhogen)
 • Vertalen/hertalen-duiden/doorverwijzen
 • Juridisch correct?

NEEN:

 • Afkortingen uitleggen
 • Buurman/poetsvrouw/bomma moeten het ook begrijpen
 • Basisboodschap vs. technische details

Dialect gebruiken in IC, moet kunnen

JA:

 • Werkt soms drempelverlagend
 • Wij-gevoel & identiteit
 • Authenticiteit
 • In gesproken communicatie
 • AN kan afstand vergroten afhankelijk van doelgroep

 NEEN:

 • Kan drempelverhogend zijn (anderstaligen)
 • In geschreven communicatie
 • AN is standaard

IC’er moet foutloos kunnen schrijven

JA:

 • Geloofwaardigheid
 • Professioneel
 • Duidelijk en helder
 • Spelling en grammatica
 • Nalezen is dubbel werk
 • Aangenamer
 • Minder ergernis bij lezer 

NEEN:

 • Als inhoudelijk!
 • Op voorwaarde dat het wordt nagelezen

Ghostwriting voor CEO moet kunnen

JA:

 • Evidentie!
 • Nodig om over mensentaal te waken (begrijpen)
 • Afstemmen op CEO-stijl
 • Noodzaak
 • Geloofwaardig

NEEN:

 • Kennen ze onze expertise wel? (sommigen doen het daarom zelf)
 • Mondeling vs. schriftelijk
 • Voor sociale netwerken (authenticiteit!)
Gepubliceerd op  donderdag 7 december 2017 00:00