Gemeente vonk

Wat moet er in een communicatietoolkit voor managers?

Leidinggevenden zijn een essentieel kanaal om een verandering of strategiewijziging te helpen communiceren. Vaak wordt er dan een toolkit voor hen samengesteld. Maar wat moet daar in?

Zo’n toolkit biedt niet alleen de achtergrond die leidinggevenden nodig hebben om het onderwerp te begrijpen, maar geeft hen ook een draaiboek voor wat ze met hun teams moeten delen, hoe en wanneer. Ze bevatten vaak FAQ's zodat leidinggevenden weten hoe ze vragen van medewerkers moeten beantwoorden. Deze tips vonden we in een recente blog van David Grossman.

Dit is een voorbeeld van de inhoud van een toolkit om over een nieuwe strategie te communiceren.

  • Brief van de CEO: legt kort de context voor de strategiewijziging uit, gaat in op het waarom en de "what's in it for employees" boodschap.
  • Onze strategie: Korte samenvatting van de nieuwe strategie in de context van de zakelijke omgeving en uitdagingen
  • Onze visie: Korte beschrijving van hoe de strategie aansluit bij de bedrijfsvisie
  • Wat we met de strategie zullen bereiken: Schildert het grote plaatje van wat het resultaat moet zijn, hoe de strategie de algemene bedrijfscultuur sterker, krachtiger en meer de moeite waard zal maken.
  • Belangrijkste acties: Korte samenvatting van wat er wordt gedaan, maximaal drie of vier opsommingen van wat er specifiek gaat gebeuren.
  • Hoe we zullen winnen: Korte uitleg over hoe de top (met steun van de managers) van plan is de verandering door te voeren, met een tijdlijn van wat je de komende weken, maanden en verder in de toekomst kunt verwachten.
  • Jouw rol: Korte beschrijving van wat managers kunnen doen om de strategie te verwezenlijken, inclusief dagelijkse acties die ze kunnen ondernemen. Dit wordt vaak gevolgd door discussiepunten die de managers dan aan hun teams kunnen doorgeven over wat zij, als leiders, hopen dat individuele medewerkers anders gaan doen om het succes van de strategie te ondersteunen.

Wat zit er in jullie toolkits? Met welke do’s en don’ts heb jij ervaring? Stuur jouw reactie naar secretariaat@vonknetwerk.be

Gepubliceerd op  woensdag 24 mei 2023 00:00