Gemeente vonk

vonk-congres 2019: verslag Medewerkersbetrokkenheid verhogen via narrowcasting: case Kuehne + Nagel (Lore Van Orshaegen en Camiel van Asch)

Logistiek bedrijf Kuehne + Nagel startte 2 jaar geleden met narrowcasting: het gericht sturen van communicatie via beeldschermen. Communicatieverantwoordelijke Lore Van Orshaegen deelde hun ervaringen en lessons learned, bijgestaan door Camiel van Asch van Mediamyne.

Begeleider: Barbara Kempeneers

Waar liepen we tegenaan?

 • Werken over 10 verschillende sites in BeLux – bereiken van alle 2.700 medewerkers
 • Via e-mail: arbeiders en uitzendkrachten vielen uit de boot
 • Communicatie was niet gestructureerd – iedereen stuurde e-mails uit in verschillende stijlen,..

Doel van narrowcasting:

 • verbondenheid creëren tussen verschillende sites
 • uniformiteit van communicatie
 • meer herhaling en consistentie (t.o.v. e-mail)
 • huisstijlregels kunnen behouden worden
 • controle vanuit communicatieteam

Narrowcasting maakt deel uit van communicatiemix : e-mail, print en intranet

Voordelen: snel, makkelijk, consistent

Mediamyne: via CMS systeem – vastgelegde content templates

Plan van aanpak:

Wie mag/doet wat?

Communicatieteam 2 p.:

 • Nationale communicatie (nieuwe klant, events, nieuws, nieuwe mw, activiteiten, …)
 • Eindverantwoordelijkheid

Lokale content beheerders:

 • Naast dagelijkse job posten zij ook (vb HR mw, management assist)
 • Lokaal nieuws, klantenbezoeken, menu, …
 • Kunnen enkel op hun eigen kanaal publiceren

Samenwerking tussen beide: kwartaalmeetings met tips, nieuwe features, evaluatie, kennisdelen

Implementatie:

Belangrijk is een goede samenwerking met IT en facility.

30 schermen op strategische locaties (= plaatsen waar mensen even tijd hebben om te kunnen kijken), zoals koffiecorner, workspaces, refter

Toegevoegde waarde na 2 jaar:

 • Makkelijk en snel bereikbaar
 • Meer en meer inzetten op video

Uitdagingen:

 • Voldoende lokaal nieuws krijgen om te publiceren
 • Voldoende lokale content beheerders aantrekken om meer draagvlak te krijgen

Vragen:

 • Hoe hou je mensen alert om te kijken? Wekelijks nieuwe berichten – input die dialoog aanwakkert.
 • Geluid in video? Nee, alles ondertitelen.
 • Link met intranet? Content op schermen voor arbeiders is niet zelfde als berichten voor bedienden op intranet.
 • Meten jullie de doeltreffendheid? Na 1 jaar enquête + focusgroepje samengesteld.
 • Bij opstart een survey rond topics? Top 3: info rond nieuwkomers – business news uit hele organisatie – lokaal nieuws.
 • Lokale beheerders hebben opleiding gekregen zowel op technisch vlak als op content vlak. Wel nog steeds opvolging door comms team + feedback aan lokale content manager

Mediamyne

 • Tip: template maken met beperkt aantal karakters
 • Ook mogelijkheid om live streaming te doen via de schermen (bv toespraak CEO)

Tips

 • Plan van aanpak maken – wat wil je bereiken, welke DG, welke kosten / opbrengsten?
 • Creëer draagvlak bij het management en ook bij medewerkers
 • Betrek de juiste mensen (kennis, enthousiast, ambassadeur)
 • Wat willen medewerkers zien? Verschil tussen arbeider, bediende, ...
 • Implementatiestrategie: wat als iemand een behoefte heeft om iets te communiceren – hoe uitrollen – wie doet wat
 • Gebruik de kennis van je leveranciers
 • Betrek verschillende disciplines
 • Creëer een community van content producenten
 • Hou het levendig – kort, bondig, relevant en visueel
 • Meet, evalueer en stuur bij
Gepubliceerd op  donderdag 9 mei 2019 00:00