Gemeente vonk

vonk-congres 2019: verslag Connecting athletes – case: de sociale app van Nike (Heleen Van Pelt)

Nike ELC lanceerde recent een sociale app om de medewerkers te engageren, inspireren en connecteren. 77% zijn non-desk medewerkers en werken op verschillende locaties, in verschillende shiften en hebben geen e-mail account. Vooral zij missen de link met de organisatie en het merk.

 Begeleider: Annick Vandenheede

Hoe verbind je je medewerkers met elkaar, met je organisatie en je merk?

Dankzij de app vinden medewerkers nu sneller een antwoord op praktische vragen, is inschrijven en informatie vinden over events gemakkelijker, voelen medewerkers zich meer verbonden met het bedrijf en hun team.

Hoe pak je het strategisch aan?

Betrek je medewerkers en management van bij de start. Na een bevraging (een 15-tal vragen) en een aantal diepte-interviews met verschillende profielen op alle niveaus antwoordde 98% JA op de sociale app. Nike betrok ook de vakbonden. Ze namen deel aan de piloot, steunen het gebruik van de app en zien de toegevoegde waarde.

Over de app

De app is intuïtief.

  • Via jouw persoonlijke tijdslijn blijf je op de hoogte van het belangrijkste bedrijfsnieuws dat ook in de app wordt gepost, het nieuws van de bedrijfsunit (groep) waartoe je behoort, de communities waar je lid van bent.
  • Wat je zelf hebt gepost vind je via Mijn profiel.
  • Zowel gesloten als openbare groepen zijn mogelijk.
  • Ook kan je linken toevoegen, bijvoorbeeld naar veel gebruikte applicaties (My HR).

Het sterke aan deze app is ook dat je doelgroepgericht kan communiceren (bv. berichten enkel bestemd voor coaches en managers). Je kan ook zien welke berichten collega-coaches hebben gepost en je hierdoor laten inspireren. Voor belangrijke berichten kan je pushmeldingen activeren.

De app kan gedownload worden via de App Store of de eigen bedrijfstoolsstore zoals bij Nike. Nike koos voor aanmelden met 2-factorauthentication. Medewerkers zonder e-mailaccount krijgen een ‘ghost’ e-mailadres om aan te loggen.

Hoe bouw je zo’n app uit tot een succes op lange termijn?

De adoptiegraad is hoog. 85% in 2 maand tijd met 4 à 5 checks per dag. Vooral dankzij het management dat zelf regelmatig post en de app promoot. Uiteraard is ook de cultuur van jouw bedrijf belangrijk. De Nike-cultuur is geëvolueerd van cijfers naar persoonlijke connectie.

Je bepaalt natuurlijk zelf hoe je het organiseert en inricht. Nike koos voor enkele openbare groepen (vb. Helpdesk, restaurant, Nike store). Enkel de eerstelijnsverantwoordelijken maken (gesloten) groepen aan voor hun business unit. Ook communities zijn mogelijk om mensen te betrekken, energie te geven. Zo is de groep ‘Make sport a daily habit’ ondertussen heel populair. Dankzij deze groep gaan steeds meer medewerkers lopen. Ook de general manager loopt mee.

Een netwerk van ‘community managers of coaches’ om het mee uit te dragen en bouwen is cruciaal. Ondersteun hen met een gepaste training en tools. Begeleid hen ook op vlak van content. Neem dit zeker mee in de training en zorg voor een aantal duidelijke afspraken en een content plan om het levend te houden (bv. kalender met topics per dag/groep).

Bij Nike is het gebruik van de app vrijwillig en in de vrije tijd en pauzes. Smartphones zijn immers uit veiligheidsoverweging niet toegelaten op de werkvloer.

Wat zijn de hindernissen om zo’n app te lanceren?

Het Security (Risk en Legal assessment) en Privacy verhaal kan afhankelijk van de policies in jouw bedrijf traag en moeizaam verlopen. Houd daar rekening mee en betrek zeker op tijd de juiste mensen.

Is een app de juiste tool en het ultieme middel of is het een en-enverhaal?

Een mix van verschillende kanalen blijft belangrijk.

Nike ELC zet al heel wat middelen (tv-schermen, intranet, nieuwsbrieven, affiches, events,…) in om de medewerkers te bereiken en betrekken. De meeste kanalen blijven dan ook bestaan.

Maar het is ook goed om kanalen stop te zetten.

De app is nu het alternatief voor een aantal kanalen die inmiddels afgesloten zijn zoals de succesvolle Facebookgroep die er kwam op initiatief van enkele medewerkers waar kennis werd uitgewisseld, heel wat praktische vragen werden gesteld. De policy van het bedrijf laat immers niet toe dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie publiek wordt. Leidinggevenden sloten hun WhatsApp-groepen en delen nu informatie van de app. Yammer dat geen succes bleek, wordt niet meer gebruikt.

De campagne

De app werd gepromoot op verschillende platforms en meetings, ook met een leuk promo-filmpje op de TV-schermen.

Gepubliceerd op  maandag 29 april 2019 00:00