Gemeente vonk

vonk-congres 2019: verslag Bouwen aan een online community - Ann Dobbeni

Tijdens het vonk-congres dit jaar nam Ann Dobbeni ons mee in haar visie op hoe je succesvol een online community kan bouwen. Ze inspireerde met concrete tips en tricks, vanuit haar eigen ervaring bij de procesbegeleiding vanuit Solution Focus in verschillende types van ondernemingen. Hoe krijg je een community mee bij de ingebruikname van een nieuwe social community tool?

 Begeleider: Birgit Roels

De eerste vaststelling is alvast dat een nieuwe technologie installeren en laten leven niet vanzelf gebeurt en vaak anders verloopt dan verwacht.

Niet iedereen staat ervoor te springen om te connecteren. Soms ontbreekt het mensen ook aan de nodige kennis of zelfs 'goesting' om er mee in te stappen.

Toegevoegde waarde begrijpen

Het is belangrijk dat betrokkenen goed begrijpen wat de toegevoegde waarde is - what's in it for me - door met hen in gesprek te gaan.

Voor een communicatieafdeling is dit dadelijk 'practice what you preach': je krijgt de kans - net als de technologie zelf - om te verbinden met de betrokken doelgroepen en actief bruggen te bouwen.

Invloed van geëngageerde managers

Opvallend is wel dat de invloed van geëngageerde managers groot is: heb je hen aan boord, dan is de kans groter dat de rest van de medewerkers ook volgt. Dat nieuwe social community tools een impact hebben op de communicatiecultuur, is duidelijk. Een overgang van informeren, naar interactiviteit brengt een nieuwe schwung.

Actieve rol voor communicatie

Voor ons als IC-professionals is het belangrijk een actieve rol op te nemen in het projectteam en mee te bouwen aan het content plan en de content flows. Een goeie voorbereiding is hierbij cruciaal.

Ambassadeurs belangrijk voor succes

Mogelijk nog belangrijker - naast Interne communicatie, editors, key users en leidinggevenden - bij het succesvol lanceren van een nieuwe social community tool, zijn je ambassadeurs. Zijn mensen spontaan enthousiast over de nieuwe manier van communiceren en samenwerken? Omarm ze en betrek hen mee in het ganse proces.

Gepubliceerd op  maandag 6 mei 2019 00:00