Gemeente vonk

Studenten zoeken stageplaats

Heb je er al aan gedacht om volgend jaar een stagiair te laten meedraaien in je communicatiedienst? Op dit moment zoeken een aantal studenten uit de Master Meertalige Communicatie van de KU Leuven Campus Brussel een stageplaats.

Waarvoor kun je een stagiair inschakelen?

 • Een greep uit de mogelijkheden: bewaking van de huisstijl, actualisering van een website of intranet, redactie en opvolging van brochures, mailings, folders, vertaal- en revisiewerk, ondersteuning van marketing-, sales- en sponsoringsactiviteiten, medewerking aan allerlei events, beurzen, klantencontact…
 • Bij voorkeur is de stage ook meertalig.

Wie zijn die studenten?

 • Hun vooropleiding is meestal een academische bachelor Toegepaste Taalkunde. Sommigen volgden een professionele bachelor en deden een schakeljaar voor ze aan deze masteropleiding begonnen.
 • Ze hebben theoretische kennis van (interculturele) communicatie en onderzoekstechnieken.
 • Ze hebben praktische kennis van het Nederlands en 1 of 2 vreemde talen.
 • Via 13 gastlezingen kregen ze inzicht in communicatie in het werkveld.
 • Ze hebben ook kennis van bedrijfsorganisatie, marketing, recht, economie … in functie van de keuzevakken die ze volgen.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?

 • De stage duurt minstens 20 aaneensluitende werkdagen.
 • De periode die hiervoor vrijgemaakt is van lessen loopt van 11/01/2021 tot en met 12/02/2021. In overleg met de student is ook een andere periode mogelijk.
 • Omwille van de coronamaatregelen mag de student zijn stage remote afleggen, op voorwaarde dat de activiteiten relevant zijn en de stage-instelling voldoende begeleiding online kan voorzien.
 • De studenten zijn tijdens hun stage verzekerd door de KU Leuven.
 • De beoordeling gebeurt voor 50 % door de stagementor van het bedrijf en voor 50% via een verslag en kennisvideo/elevator pitch in een vreemde taal door een docent van de KU Leuven.

Kun jij een student een stageplaats aanbieden? Neem dan contact op met Sophie Debrauwere via sophie.debrauwere@kuleuven.be.

Gepubliceerd op  dinsdag 1 december 2020 00:00
Met de steun van