Gemeente vonk

Onze missie

Vonk is het netwerk voor interne communicatie. Vonk verenigt specialisten uit alle sectoren die werken binnen dit vakgebied in Vlaanderen en Brussel. Vonk helpt de meerwaarde van het vak aan te tonen aan alle managementniveaus, medewerkers en de buitenwereld.

Dat doen we door

  • in te zetten op nauwere strategische samenwerkingen & onderzoek met relevante stakeholders in het communicatiewerkveld.

  • de IC-professional de handvaten te geven om naast uitvoerder ook de rol van regisseur, coach en strategisch adviseur op te nemen. Dit doen we aan de hand van opleidingen, trainingen en workshops.
  • IC-professionals de mogelijkheid te geven om elkaar te ontmoeten, samen te komen en samen te werken. We stimuleren community building en kennisdeling. Dit doen we met (digitale of live) bijeenkomsten in grote of kleine groep en door kennisdeling via de vonk kanalen.

  • onze voortrekkersrol binnen interne communicatie uit te breiden en te handhaven. We capteren trends en ontwikkelingen in de markt en vertalen die naar interne communicatie.
  • voeling te houden met aanverwante disciplines: HR, Corporate Communicatie, PR,...