Gemeente vonk

Online collegagroep volgens Lean Coffee-methode

Voor online collegagroepen hanteren we de Lean Coffee-methode. Wat houdt dat in? Dat leggen we kort uit in dit artikel.

Bepaal zelf de agenda

Lean Coffee is een methode voor groepsdiscussies die uit de wereld van agile software-ontwikkeling komt. Het is een gestructureerde manier om kennis te delen, waarbij de deelnemers zelf de agenda bepalen. Meer achtergrond vind je in dit artikel.

Pitch je onderwerp

Hoe pakt vonk het nu aan? Zo’n online collegagroep duurt 1 uur en er zijn maximum 10 deelnemers. Een facilitator leidt de discussie in goede banen en houdt de tijd in de gaten.

We starten met een korte check-in: iedereen stelt zich kort voor, en de facilitator overloopt kort de afspraken. Via een bord op Padlet noteert elke deelnemer in de kolom “To discuss” zijn onderwerp op een fiche en pitcht daarna kort dat onderwerp.

Daarna stemmen we op de onderwerpen: elke deelnemer kan 2 onderwerpen een hartje geven, en je mag niet op je eigen onderwerp stemmen.

Discussieer in tijdsblokken

De facilitator rangschikt de onderwerpen op populariteit en start de discussie over het meest populaire onderwerp. De fiche van dat onderwerp verhuist daarbij naar de kolom “Discussing”.

Die eerste discussieronde duurt 7 minuten. Na 7 minuten beslissen de deelnemers of ze verder over dit onderwerp willen praten door hun duim op te steken (verder doen), plat te leggen (geen mening) of naar beneden te doen (overstappen naar volgend onderwerp).

Hoe lang discussiëren? Dat beslis je zelf

Als de deelnemers beslissen verder te gaan, dan gaat een volgend tijdsblok van 5 minuten in. Als dat voorbij is, wordt nog eens gestemd. Beslissen de deelnemers om nog eens verder te gaan, dan gaat een laatste tijdsblok van 3 minuten in.

Daarna gaat de discussie verder naar het volgende onderwerp. Er wordt dus over elk onderwerp maximaal 15 minuten gediscussieerd. Wanneer een onderwerp afgehandeld is, verhuist de facilitator de fiche naar de kolom “Discussed”.

Aha! Dat zijn onze inzichten

Na 55 minuten - op 5 minuten voor het einde dus – ronden we de discussie af.

Tot slot doen we een korte check-out: de deelnemers noteren op de Padlet hun voornaamste inzichten in de kolom “Aha!”.

Achteraf deelt de facilitator een pdf van het Padlet-bord met de deelnemers bij wijze van verslag.

Foto door Oleg Magni via Pexels

Gepubliceerd op  maandag 12 april 2021 00:00