Gemeente vonk

Onderzoek: Communiceer intern op maat over corona (vonk)

Uit onderzoek blijkt dat werknemers in België gemiddeld vrij tevreden zijn over de interne communicatie in hun organisatie. De voornaamste les uit dit onderzoek? Je komt niet weg met een “one size fits all”-aanpak.

Recent hielden de UC Louvain en Moodfactory, bureau voor interne communicatie, een speciale ‘corona-editie’ van de Moodmeter, een jaarlijks onderzoek naar de tevredenheid van medewerkers over de interne communicatie in hun organisatie.

Medewerkers vrij tevreden

De eerste resultaten zijn bemoedigend voor interne communicatoren in ons land: in het algemeen zijn medewerkers vrij tevreden. Ze geven een score van 7,2 op 10, tegenover 6 op 10 in ‘gewone’ omstandigheden. 96 procent gaf aan dat ze informatie op maat kregen van hun werkgever over de coronacrisis en de gevolgen ervan voor hun job.

Zorgen en bedanken

Daarbij is het belangrijk even de succesfactoren aan te stippen voor goede interne communicatie. Medewerkers zijn tevreden wanneer:

 • communicatie helder en duidelijk is
 • ze dagelijkse updates krijgen over de situatie
 • het duidelijk is waar en wanneer ze vragen kunnen stellen
 • ze contact blijven houden met hun leidinggevende
 • ze het gevoel hebben dat hun organisatie voor hen zorgt
 • hun organisatie hen bedankt voor hun inspanningen

Leidinggevenden als verbinder

Gezien medewerkers regelmatige en duidelijke communicatie op prijs stellen, is het geen grote verrassing dat ze de voorkeur hebben voor geschreven communicatie. Vooral e-mail scoort hoog als favoriet communicatiekanaal.

Maar ook het persoonlijke contact met de leidinggevende mag je zeker niet vergeten. En naarmate de crisis langer duurt, is dat almaar belangrijker om medewerkers betrokken te houden. Nog een belangrijk cijfer in dat verband: 66% van de respondenten geeft aan dat ze het liefst informatie ontvangen van hun leidinggevende of de directie.

5 types medewerkers

Dat wat betreft de algemene resultaten. Dit onderzoek kon ook 5 types medewerkers onderscheiden in de respondenten, en die hebben allemaal uiteenlopende behoeften:

 1. ik ga/moet nog naar mijn werk
 2. ik ben technisch werkloos
 3. ik werk thuis
 4. ik geef leiding
 5. ik verzorg

Voor deze 5 groepen liggen om te beginnen al de prioriteiten anders wat betreft de informatie waar ze op zitten te wachten. Zo willen leidinggevenden, verzorgenden en mensen die nog naar het werk moeten, graag vooral informatie over de risico’s die ze lopen in hun werk. We overlopen kort wat de voornaamste aandachtspunten zijn voor de communicatie naar elk van deze doelgroepen.

1. ik ga/moet nog naar mijn werk

Deze doelgroep is in het algemeen tevreden van de interne communicatie, maar wil die vooral via zijn leidinggevende horen. Vier op de tien is minder tevreden over de erkenning die ze krijgen. Ze vinden dat er niet zoveel begrip is voor hun persoonlijke situatie en hebben niet het gevoel dat de organisatie zorg draagt voor zijn medewerkers.

2. ik ben technisch werkloos

Bij hen zijn er veel vragen en onzekerheid. Zowel over de toekomst als over de praktische kant van de werkloosheid. Liefst drie op de vier ligt wakker van de toekomst van de organisatie (tegenover 42% in het algemeen). En zeven op de tien maakt zich zorgen over zijn toekomst in de organisatie, terwijl het algemene resultaat maar 44% is. Eén derde vindt dat zijn leidinggevende niet genoeg geïnformeerd is om op zijn vragen te kunnen antwoorden.

3. ik werk thuis

Thuiswerkers zijn in het algemeen het meest tevreden: ze geven de interne communicatie een score van 7,7 op 10. Ze zijn zeer tevreden over de communicatie met de leidinggevende en over de manier van samenwerken van op afstand. Twee aandachtspunten toch: de helft ondervindt technische problemen bij het thuiswerken, en één op vijf heeft ondersteuning nodig bij het werken met de thuiswerktools.

4. ik geef leiding

Leidinggevenden zijn vrij tevreden over de interne communicatie. 83% voelt zich voldoende geïnformeerd om zijn communicatieve rol te vervullen. Maar ook dit aandachtspunt: bijna drie op de tien voelt zich onvoldoende opgeleid om met de thuiswerktools te werken.

Zij willen graag betrokken worden bij de gesprekken over de toekomst van de organisatie. Bijvoorbeeld: welke scenario’s tekenen er zich af? Wat gebeurt er met lopende projecten? Ook zij zijn gemiddeld bezorgder over die toekomst. De helft maakt zich zorgen over zijn professionele toekomst binnen de organisatie en zes op de tien zit in met de toekomst van het bedrijf.

5. ik verzorg

Medewerkers uit de zorgsector zijn minder tevreden dan gemiddeld, en geven de interne communicatie een 7 op 10. Drie op de tien heeft het gevoel dat zijn organisatie niet voor hem zorgt. Veiligheid is communicatieprioriteit nummer één, en ze kijken daarvoor naar hun leidinggevende. Over hun professionele toekomst of de toekomt van hun organisatie maken ze zich gemiddeld weinig zorgen.

Update 30/04/2020: Intussen publiceerde Moodfactory ook de resultaten van een 2de golf van dit onderzoek. Die bevestigen grotendeels de resultaten van de 1ste golf, waarover bovenstaand artikel gaat. Bekijk de resultaten

Foto: senivpetro - www.freepik.com

Gepubliceerd op  dinsdag 7 april 2020 00:00