Gemeente vonk

Onderzoek: blokkeert of faciliteert interne communicatie interne socialemediatools?

Internecommunicatieprofessionals blijken vaak een blokkerende factor bij het uitrollen en het gebruik van sociale interne communicatietools. Aan de andere kant wordt er van ze verwacht dat ze een strategie rond deze tools uitwerken en ze doen leven in de organisatie. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Mark Verheyden, zo schrijft Erwin Van Overloop.

Mark Verheyden onderzocht in zijn doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel hoe interne communicatoren omgaan met de introductie en het gebruik van ‘sociale software’. Hij presenteerde zijn resultaten op het voorbije vonk-congres.

Communicator als gatekeeper

Uit zijn bevindingen blijkt dat ze veeleer denken in termen van broadcasting, filteren, monitoren en policies. Ze spelen met andere woorden de rol van gatekeeper, in plaats van de vrije circulatie van informatie te stimuleren. In haar keynote als opener van het vonk-congres wees Isabel De Clercq, auteur van het boek Social Technologies in Business, ook al op dat gevaar.

Kans én bedreiging tegelijk

Volgens Mark Verheyden bieden ‘interne’ sociale media de IC-professional de kans om zijn toegevoegde waarde te tonen. Tegelijkertijd zijn ze een bedreiging als die er niet in slaagt om deze tools goed te laten werken in de organisatie.

Ambigue beeld van de functie

Het statuut van interne communicatie als essentiële functie binnen een organisatie blijft volgens Mark Verheyden ambigue. HR bekijkt de functie van interne communicatie vaak louter als de producent van content, de klassieke communicatietaken.

Terwijl een IC-professional zich ook strategische taken zoals advies toe-eigent. Het valt op dat HR-mensen de IC-professional wel een grote praktische expertise toedichten, maar dat ze zijn kennis van communicatietheorieën minder hoog inschatten.

Meer bottom-upcommunicatie

Gelukkig bestaat over de toegevoegde waarde van de functie van interne communicatie geen twijfel, evenmin dat ze de nodige middelen moet krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat zowel HR- als IC-professionals geloven dat social media de aard van interne communicatie grondig gaan veranderen, met meer bottom-upcommunicatie als gevolg.

Durven loslaten

In zijn presentatie op het vonk-congres wees Mark er tot slot op dat er vandaag tal van nieuwe technologieën op de markt zijn die samenwerking, kennisdeling en informatieverspreiding ondersteunen en stimuleren. Volgens hem is aan de IC-verantwoordelijken om meer voeling te met deze tools krijgen en zo een echte digitale ‘enabler’ te worden. Durven los te laten in plaats van te controleren is in zijn ogen de juiste mindset.

Bekijk hieronder bij ‘Downloads’ Marks presentatie

Meer weten?

Gepubliceerd op  dinsdag 23 juli 2019 00:00

Reacties

Benieuwd naar de reacties?
Word gauw lid of meld je aan als lid.