Gemeente vonk

Hoe verhoog je de werknemersbetrokkenheid?

Volgens het Global State Of The Workplace Report van Gallup is slechts 12% van de medewerkers in België geëngageerd. Dit is een trend die in Europa al zo’n 20 jaar stabiel aanhoudt. Toch is het in ieders belang dat het engagement verbetert. De resultaten van de organisatie verbeteren en het welzijn van medewerkers vaart een positieve koers.

Waarom is employee engagement belangrijk?

Volgens Gallup zorgt employee engagement voor meer retentie, betere ontwikkeling en minder veiligheidsincidenten. Een studie van sdworx wijst uit dat organisaties met meer geëngageerde medewerkers 13% hogere productiviteit kunnen optekenen. Er is sprake van 41% minder verzuim en 34% minder verloop. Het loont dus de moeite om die 12% geëngageerde medewerkers te verhogen.

Hoe krijg je inzicht in de employee engagement binnen jouw organisatie?

Om een zicht te krijgen op eventuele vooruitgang heb je cijfermateriaal nodig. Hoe kwantificeer je nu de employee engagement? Een van de mogelijkheden is de Gallup Q12. Dit is een vragenlijst met 12 vragen, die peilt naar 12 noden van de werknemer waarin managers tegemoet kunnen komen.

Je kan er ook naar peilen in een kortere bevraging, met de ENPS, de employee net promotor score. Je kent de gewone NPS misschien wel, een veel gebruikte meting in de marketing, die je ook binnen je organisatie kan toepassen. De meting peilt naar het antwoord op de vraag: ‘Op een schaal van 1 tot 10, in hoeverre raad jij dit bedrijf aan als organisatie om voor te werken? De antwoordschaal wordt dan in 3 delen opgedeeld: De detractors, die antwoorden tussen 0 en 6, de passieve groep, die antwoorden van 7 tot 8 en de promotors, die 9 of 10 antwoorden. Die laatsten zijn de fans. Je berekent de ENPS door het percentage detractors af te trekken van de promotors. Het getal dat je dan uitkomt, is je score. Deze score is een manier om de evolutie van de employee engagement te meten. Je begint met een nulmeting en monitort de vooruitgang.

De employee journey in lijn met de missie, visie en waarden

Eens je weet hoe het gesteld is met de employee engagement, kan je een plan van aanpak uitrollen. Om het engagement te verhogen neem je best de hele employee experience onder de loep. Dat is het volledige proces van de eerste tot de laatste contacten tussen de persoon en het bedrijf. Die employee experience zou volledig in lijn moeten liggen met de missie, visie en waarden van de organisatie. Het is belangrijk dat de medewerker weet waar het bedrijf naartoe gaat en hoe hij of zij past in dat plaatje. Zo weet die medewerker wat zijn of haar toegevoegde waarde kan zijn voor de organisatie.

Werken op de bedrijfscultuur is daarbij een cruciaal element. De transitie naar een nieuwe manier van werken, is het moment bij uitstek om daarop in te zetten. Identificeer de belangrijkste elementen in de bedrijfscultuur en zorg dat die binnen de organisatie (blijven) leven.

Om dit te verwezenlijken zijn er 3 factoren waar je op moet inzetten: kennis, mindset en gedrag. Zorg dat de medewerkers weten wat de bedrijfscultuur inhoudt. Als ze zich er niet van bewust zijn, kunnen ze zich daar niet naar schikken. Vervolgens moeten ze er ook in geloven. Zorg dat het praktisch en haalbaar is, zodat ze de mindset aannemen dat het een werkelijk streefdoel is. Tenslotte zet je in op gedrag. Hierbij is leading by example enorm belangrijk. Vertonen leidinggevenden en het management gedrag dat hier tegenin gaat, dan is de motivatie bij medewerkers om zich te gedragen volgens de cultuur ver zoek. Een andere manier van leading by example is door in te zetten op het ambassadeurschap van je medewerkers. Zorgen dat je de ‘natuurlijke leiders’ mee hebt in je verhaal, zal de anderen sneller doen volgen.

De leidinggevende als sleutel van engagement

Volgens een recente studie van McKinsey, is de voornaamste reden dat mensen hun baan verlaten hun leidinggevenden. Zij zijn dus een van de belangrijkste sleutels tot engagement bij de medewerkers. Zij hebben de grootste invloed op het groepsgevoel, de psychologische veiligheid en het welzijn binnen teams. Om hier een positieve invloed op te hebben, is het belangrijk dat die leidinggevenden ondersteunend optreden en zich open opstellen. Dit kan zich manifesteren in kleine dingen: een oprechte ‘hoe gaat het?’ brengt hen bijvoorbeeld al ver. Als communicatieadviseur kan jij daarbij helpen door hen aan te leren wat het belang hiervan is en hen tools aan te reiken die hen hierbij helpen.

De leidinggevenden zijn andersom ook jouw brug naar de medewerkers. Naast de metingen die je doet rond employee engagement is het ook belangrijk te voelen wat er leeft en daar kort op de bal te spelen. Ervaren de medewerkers bepaalde drempels? Dan moet dat jou ter ore komen via de leidinggevenden, zodat dit kan worden aangekaart.

Wil je graag meer inzicht krijgen in wat je als internecommunicatieprofessional kan doen om het engagement van medewerkers te verhogen? In de opleiding 'versterk het engagement en verhoog de productiviteit van je collega's' verwerf je inzichten rond engagement in België, en word je uitgedaagd om anders te kijken naar jouw (professionele) realiteit.

Gepubliceerd op  dinsdag 3 mei 2022 00:00