Gemeente vonk

Vonk lid in de kijker – Kurt Meylemans (P&V Groep)

Al een slordige 25 jaar is Kurt Meylemans lid van vonk. Hij heeft onze organisatie weten veranderen van BVB, naar BVIC en ten slotte naar vonk. Zijn carrière is hij gestart in de bedrijfsjournalistiek en hij is zich altijd blijven toeleggen op bedrijfsnieuws in al zijn vormen: in de bedrijfskrant, in het bedrijfsmagazine en op het intranet-nieuwsportaal.

Wat houdt jouw job in en in welke context werk je?

Ik werk binnen het team Communication Office van de verzekeringsgroep P&V en spits me voornamelijk toe op interne communicatie. Ik sta onder andere in voor de hoofdredactie van het nieuwsportaal op ons intranet. Daar doe ik ook veel copywriting, interviews en reportages voor. Ik breng zowel zakelijk nieuws en feitelijke topics als reportages en interviews. Dat vind ik bijzonder boeiend, zeker omdat we ons nieuwsportaal voornamelijk zelf voeden. Mijn Franstalige collega in Brussel en ik werken maar zelden samen met externe copywriters.

Waar ligt volgens jou de grootste toegevoegde waarde van interne communicatie?

Interne communicatie moet de job van de medewerkers in het bedrijf een stukje aangenamer maken. Het is onze taak om helder te informeren en om de meer strategische communicatie op een begrijpelijke, menselijke manier te brengen. We vertellen waar het bedrijf voor staat en waar het naartoe gaat. Zo verduidelijken we waar de medewerkers in het grote geheel passen en waar ze samen aan bouwen. Dat is een rol die interne communicatie moet innemen.

Maar als we kijken naar de grootste toegevoegde waarde, dan is dat verhalen brengen van collega’s en teams. Die verhalen maken dat mensen elkaar beter leren kennen en zorgen voor interactie. Zo heb ik het al een aantal keer zien gebeuren dat medewerkers dingen herkennen in een artikel over een bepaald team waar zij zelf ook mee zitten en dat er een samenwerking ontstaat die er anders niet was geweest of moeilijker tot stand gekomen was. Iets in gang zetten met de reportages die je maakt en een dynamiek creëren waar het bedrijf en de medewerkers beter van worden, daar draait het om.

Op welk project ben je het meest trots?

We zijn de laatste jaren sterk beginnen werken aan onze contentstrategie, in samenwerking met John Verhoeven, die we ontdekt hebben op een vonk congres, jaren geleden. De verandering die we met dit project inzetten, kwam bij ons op het juiste moment, omdat we toen onze interne en externe communicatieteams onder één noemer samenbrachten. We leerden van Verhoeven om vanuit verschillende invalshoeken te kijken naar onderwerpen en om onze content meer te organiseren als een mediabedrijf. Dankzij Verhoevens aanpak leerden we om relevanter te zijn en in te spelen op de noden van onze publieksgroepen. Maar ook op organisatorisch vlak halen we veel voordeel uit de verandering. We hebben sindsdien elke ochtend een kort overlegmoment tussen interne en externe communicatie. Iedereen die content maakt komt dan samen en overloopt welke publicaties er op stapel staan en voor wie die interessant kunnen zijn. We kijken ook waar we elkaar kunnen helpen of ondersteunen. We bespreken dan ook dingen die ons zijn opgevallen in de wandelgangen, in de pers, in de samenleving en wat we daarmee kunnen doen. De onderwerpen die hieruit naar voor komen behandelen we wekelijks in een creatieve workshop met alle contentmakers. Alle topics plannen we ook systematisch in een contentkalender, waarop iedereen van het team kan terugvallen.

Wat is de grootste fout die je ooit gemaakt hebt en wat heb je daaruit geleerd?

Aan het begin van mijn carrière in dit bedrijf maakte ik mee het jaarverslag. Daarbij werd je verondersteld in te staan voor het volledige proces: van het concept en de copy, over de vertalingen en de drukproeven tot en met de verzending. Dat laatste gebeurde door bepaalde verzendgroepen aan te vinken in een computerprogramma en daar liep het mis. Ik heb op een bepaald moment een oplage verzonden naar een groep makelaars waar we nog nauwelijks mee samenwerkten. Dat was nogal een verspilling van middelen. Dat voorval heeft me geleerd dat je moet bewaken wat jouw rol is als communicatiemedewerker. Je moet goed weten waar jouw toegevoegde waarde stopt en die van een ander begint. Een journalist gaat de papieren krant ook niet zelf versturen naar de abonnees. De juiste verantwoordelijkheden moeten bij de juiste teams zitten.

Zijn er projecten in de pijplijn waar je naar uitkijkt om ze uit te rollen?

Dit jaar is het fysieke personeelsevent toch iets waar ik naar uit kijk. We hebben gemerkt dat de laatste tijd de betrokkenheid van medewerkers met het bedrijf wat onder druk dreigt te komen. Dat zien we aan het aantal keer dat onze publicaties gelezen worden. Bij het begin van de coronacrisis hadden we enorm hoge leescijfers, omdat de informatienood toen erg hoog was. Naarmate die situatie bleef aanslepen, zagen we mensen afhaken van het dagelijkse bedrijfsnieuws. Dat komt ook omdat je geen volle werkvoer meer hebt, dus mond-aan-mondreclame is veel verminderd. Als je iets leest, zeg je er al gauw iets over tegen de collega naast je, maar als je thuis werkt, doe je MS Teams niet open om een bericht te sturen over een artikel dat je hebt gelezen.

Dat fysieke wordt nu cruciaal om de betrokkenheid op te krikken. Niet enkel een fysiek personeelsfeest is dan belangrijk om de mensen samen te krijgen, maar ook teambuildings die nu weer worden opgestart en ons jaarlijkse vrijwilligersevent P&V Group For Life, waar groepen medewerkers samenkomen om activiteiten te organiseren en geld in te zamelen voor het goede doel.

Heb je nog een tip voor je collega’s?

Iets wat ik zelf altijd probeer te doen, is denken vanuit de medewerker en zo dicht mogelijk bij de werkvloer blijven. Als je vraagt wie een onderwerp zou kunnen toelichten, worden meestal managers of directeurs naar voor geschoven. Soms zijn die inderdaad het best geplaatst, maar meestal vind je evengoed mensen die dichter bij de werkvloer staan om het verhaal te brengen. Zij kunnen vaak heel passioneel vertellen over hun project en krijgen dan ook de erkenning die ze verdienen. Dankzij hen vergroot je ook je geloofwaardigheid als interne communicatie. 

Gepubliceerd op  donderdag 7 april 2022 00:00