Gemeente vonk

Kanshebber voor gouden vonk 2017: Barco

‘Wij handelen open en ethisch’ is één van de zeven kernwaarden van Barco. Compliance maakt daar een belangrijk deel van uit. De uitdaging blijft om dit bij de medewerkers op de agenda te houden. Hoe ze dat doen, legt het Interne Communicatieteam van Barco zelf uit in deze video en dit artikel.

De nood om de aandacht van de hele organisatie te vestigen op het uitdragen en beleven van Compliance werd vergroot sinds de komst van de nieuwe CEO Jan De Witte, midden 2017 én door de voorbereidingen rond GDPR (data privacy).

Update van de ethische gedragscode

Toen onze General Counsel begin 2017 een update van de ethische gedragscode doorvoerde in overleg met de sociale partners, was de tijd rijp om na te denken hoe we de medewerkers zouden informeren. Al snel bleek dat verschillende departementen en diensten concrete communicatienoden hadden, om aandacht te vestigen op wijzigingen in bepaalde regels en richtlijnen.

Het Interne Communicatieteam slaagde erin om alle betrokken teams, gaande van HR, Finance, Procurement, Travel, Traffic tot Productie aan éénzelfde zeel te laten trekken door de introductie van de Compliance Awareness Month. Deze centrale aanpak zorgde ervoor dat we alle aspecten van compliance onder 1 noemer in de kijker konden zetten, elkaar aanvullend én versterkend.

Boodschap versterken met kanalenmix

Anderzijds zorgde deze centrale aanpak ervoor dat het Interne Communicatieteam alle mogelijke kanalen voor interne communicatie kon inzetten om de boodschap te versterken. Die mix aan kanalen, gaande van print en digitale posters, news items, infosessies, e-learnings en gamification, zorgde ervoor dat de overgrote meerderheid van onze diverse Barco-populatie dit vrij zware thema op een luchtige en vlotte manier meekreeg. Dat bleek, het thema werd vlot een trending topic op onze interne sociale media. Bij dit alles bleef de kerngedachte overeind: de grijze zones bij ethische dilemma’s bespreekbaar maken. Daarbij stond en staat ‘Think, Read, Talk, Act’ steeds centraal.

We zijn ervan overtuigd dat we de komende jaren de vruchten kunnen plukken van het intensieve werk dat we de afgelopen maanden gezamenlijk leverden: de ‘Compliance Awareness Month’ wordt een jaarlijks terugkerende campagne.

Gepubliceerd op  maandag 11 september 2017 00:00

Reacties

Benieuwd naar de reacties?
Word gauw lid of meld je aan als lid.