Gemeente vonk

Het corona-effect op interne communicatie: verlies de collega’s niet uit het oog

Een jaar nadat het land op slot ging, onderzocht vonk samen met ECHO wat de invloed hiervan is op de rol van ons vak. Wat blijkt? Het belang ervan nam toe, maar de verbondenheid en informatiedoorstroming staat onder druk. Onze missie voor de toekomst? Op zoek gaan naar nieuwe formules om verbondenheid te creëren, schrijft Erwin Van Overloop, directeur van vonk.

Tweespalt op de werkvloer

Eén jaar geleden is het al dat de coronacrisis uitbrak. We werden met zijn allen gesommeerd zoveel mogelijk thuis te werken. In veel organisaties ontstond er een tweespalt: de thuiswerkers, veelal kenniswerkers met laptop, en de collega’s die op de werkvloer bleven, en daar afstand moesten houden. Wat doet dat met de interne communicatie van je organisatie? Samen met communicatiebureau ECHO stelden we ons die vraag, en besloten dit te onderzoeken. Nu presenteren we het whitepaper met de resultaten.

Moment van de waarheid

De coronacrisis is het moment van de waarheid gebleken voor ons vak. Het moment waarop we ons belang en onze waarde konden laten zien. Dat interne communicatie geen nice to have is in een organisatie, is intussen overal doorgedrongen. Leidinggevenden hebben dat begrepen, en dus is onze rol als internecommunicatieprofessional steeds meer om hen daarbij te ondersteunen. En moeten we er daarnaast over waken dat we zeker de zogenaamd moeilijk bereikbare doelgroepen niet uit het oog verliezen.

Informatie stroomt minder vlot

Maar de interne communicatie in veel organisaties is ook in zijn voegen aan het kraken. De informatiedoorstroming en de communicatie over teamgrenzen heen wordt lastiger nu er minder babbels bij de koffie-automaat zijn. Het wordt zaak om formats te vinden die dit blijven stimuleren.

Motivatie en welbevinden onder druk

Interne communicatie is ook bij uitstek de ‘thermometer’ voor motivatie en welbevinden van collega’s gebleken. En die twee zaken staan behoorlijk onder druk. Want hoe vier je successen, leer je collega’s kennen en deel je verhalen van op afstand? We mogen die menselijke nood aan verbondenheid niet uit het oog verliezen.

Nieuwe formats voor verbondenheid

Deze studie blikt vooral terug en kijkt naar het nu. Maar een prangend vraagstuk voor de toekomst is: hoe gaan we de interne communicatie organiseren wanneer de thuiswerkers weer (deeltijds) terugkeren naar de kantoren? Pasklare antwoorden hebben wij voor dat hybride werken zelf ook niet. Maar als beroepsvereniging staan wij klaar om samen met jou en met onze 450 leden mee na te denken over en te werken aan nieuwe formules voor meer fysieke en digitale verbondenheid onder collega’s.

Het volledige whitepaper lezen?

Ga jij mee op zoek naar nieuwe formules voor meer fysieke en digitale verbondenheid onder collega’s?

  • Heb je voorbeelden van initiatieven in jouw organisatie die gewerkt hebben? Laat het ons weten via secretariaat@vonknetwerk.be.
  • Wil jij hierover mee brainstormen en kennis en ervaringen uitwisselen? We houden hierover enkele online collegagroepen dit voorjaar. Geïnteresseerd om daaraan deel te nemen? Laat het ons weten via secretariaat@vonknetwerk.be.
Gepubliceerd op  donderdag 11 maart 2021 00:00