Gemeente vonk

Genomineerde voor de gouden vonk 2018: Actiris & The Oval Office

De Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling, Actiris, vroeg The Oval Office om een kwaliteitscampagne uit te werken. De belangrijkste doelstelling was de 1.500 medewerkers te sensibiliseren en ze aan te sporen nog verder te gaan in het leveren van kwaliteit. Ze leggen zelf uit hoe ze dat deden.

 

Waarom de kwaliteitsreflex

Actiris koos er in 2016 voor om in zijn interne communicatiestrategie de focus te leggen op het garanderen van kwaliteit voor iedereen. Dit kadert binnen de beheersovereenkomst tussen Actiris en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een extra uitdaging als je weet dat Actiris van 800 naar 1500 medewerkers is geëvolueerd in enkele jaren tijd. De campagne richt zich enerzijds naar de medewerkers die rechtstreek contact hebben met werkzoekenden en werkgevers. Anderzijds richt ze zich naar alle medewerkers van Actiris onder het motto: ‘Samen gaan we voor meer werk in Brussel’.

Humoristisch en authentiek

Als creatief full service live communicatiebureau hebben we een globale tweetalige interne campagne uitgewerkt. Met een herkenbare, nieuwe look-and-feel en een humoristische maar authentieke tone-of-voice die er voor zorgde dat het thema kwaliteit meer dan ooit leefde op de werkvloer bij Actiris.

Thema tastbaar maken

We zochten een manier om het thema kwaliteit tastbaar te maken voor de medewerkers. Dit deden we door de kwaliteitsreflex in het leven te roepen. Een reflex die medewerkers moeten hebben om kritisch te zijn over hun eigen manier van werken en hoe ze deze kunnen verbeteren. Omdat kwaliteit leveren een evidentie zou moeten zijn.

Cocreatie en gamificatie

We hanteerden een gefaseerde strategie die de medewerkers de mogelijkheid gaf mee te groeien én vooral mee te werken aan de campagne. We gingen eerst teasen, vervolgens gingen we de medewerkers sensibiliseren om tot slot hen te activeren rond het thema.

Het werd een creatieve campagne waarbij juiste insights, cocreatie, gamificatie en humor de basis vormde om thema te dedramatiseren en te laten leven op de werkvloer.

Gepubliceerd op  woensdag 12 december 2018 00:00