Gemeente vonk

Masterclass Coachend Adviseren

Wat?

Je hebt als communicatieprofessional al wat jaren ervaring op de teller. In je organisatie word je door vele interne klanten bevraagd. Hun communicatiebehoeften moet je doen passen in de communicatiestrategie. Bovendien wil je je collega’s ondersteunen zodat ze spannende communicatiesituaties aankunnen en hun rol in communicatie kunnen opnemen.

Hoe pak je dat het best aan? Door je op te stellen als een coachende adviseur. Die collega’s ondersteunt zonder klakkeloos te doen wat ze vragen, en hen coacht op een gelijkwaardige, bevragende manier.

Klinkt dat herkenbaar? Wil je deze vaardigheid onder de knie krijgen om zo je effectiviteit als communicatieprofessional te vergroten én beter te kunnen inspelen op de veranderingen waar veel organisaties mee te maken krijgen? Erik Reijnders, de toonaangevende specialist in leiderschapscommunicatie in Nederland, geeft dit najaar een tweedaagse, praktijkgerichte masterclass over coachend adviseren.

 

Praktisch

vonk
ma 10 september 2018 tot ma 15 oktober 2018
09:30 - 16:30
Antwerpen

Programma

Waarom deze Masterclass?

De samenleving, en organisaties, zijn in beweging. Ook communicatie beweegt: iedere medewerker is een communicerende speler en niet langer een passieve afwachtende doelgroep. En daarmee worden communicatieve uitdagingen complexer.

De overload aan digitale communicatie doet sommige mensen verdwalen en afhaken. De ‘klassieke’ adviseur zal steeds meer vervangen worden door een stevige communicatieprofessional, die andere spelers op een meer coachende manier gaat helpen bij voor hen spannende communicatiesituaties. Een adviseur van niveau die gedrag van de ander spiegelt en die waar nodig ook tegendraadse voorstellen durft te doen. Die heeft een scherpe visie op het vak. Coacht op een gelijkwaardige, bevragende manier, onderzoekt samen en verkent wat haalbaar is. Die ondersteunt de ander, maar neemt diens communicatievraagstuk niet (altijd meer) klakkeloos over. Hij durft te wijzen op de communicatieve rol van de klant en komen tot een evenwichtige rolverdeling.

Maar in de meeste organisaties is dit nog geen realiteit. Veel communicatieprofessionals moeten de beweging in gang zetten, het gesprek over rol en positie met hun directie aangaan en die meer coachende rol innemen. De volgende stap komt… van jou!

Jij staat als communicatieprofessional voor vragen als:

 • Hoe vergroot ik mijn persoonlijke effectiviteit als communicatieprofessional in de huidige veranderende, grillige context?
 • Wat wil ik, wat mag ik, wat kan ik, wat durf ik?
 • Welke kansen liggen er?
 • Hoe werk ik aan mijn professionaliteit en beroepsmatige verdieping?

Een meer coachende manier van werken sluit beter aan bij die veranderende werkelijkheid in organisaties én de veranderende rolopvatting van de communicatieprofessional. We kijken daarbij niet naar disciplines als externe communicatie of interne communicatie. Het gaat om een houding, een opstelling als een meer coachende adviseur. Tenslotte ben jij je eigen instrument.

Het opzet van deze Masterclass Coachend Adviseren

Deze Masterclass Coachend Adviseren wordt gegeven door Erik Reijnders. Ze is een combinatie van uiteenlopende en opeenvolgende leervormen. Samen geven ze een zeer effectief antwoord op jouw leer- en ontwikkelvragen die passen bij de uitdagingen in de omgeving en die van jouw organisatie. De Masterclass is compact opgezet, zeer praktijkgericht en heeft tegelijkertijd veel diepgang en persoonlijke impact. Het vraagt inzet in je eigen werksituatie gedurende een overzichtelijke periode. Het is een beproefde, ijzersterke samenhang en combinatie van a) oefeningen in je werkpraktijk, b) persoonlijke reflectie, en c) begeleide contactmomenten.

Wat levert deelname aan deze Masterclass op?

 1. Je leert wat het onderscheid is tussen adviseren en coachen.
 2. Je bent in staat de aangereikte tools en modellen te gebruiken in coachende adviesgesprekken.
 3. Je leert hoe je op een coachende wijze adviseert.
 4. Je krijgt feedback en tips op jouw coachende advieshouding.
 5. Je versterkt jouw positie als gesprekspartner.
 6. Je bent in staat te reflecteren op je eigen coachende adviesaanpak.

Inhoud van deze Masterclass

De Masterclass Coachend Adviseren bestaat uit vijf componenten: een afwisseling tussen praktijk, reflectie en gezamenlijke ontmoeting.

 1. Voorbereidende zelfdiagnose en persoonlijk paper

Aan de hand van een vragenlijst maak je een zelfdiagnose. Je bespreekt de uitkomst met een directe collega én met iemand uit je privé-omgeving. Ter voorbereiding krijg je ook een aantal artikelen om te bestuderen. Je maakt een opzet voor een persoonlijk paper over coachend adviseren: een ‘levend’ document, telkens aangevuld met reflectieve vragen, die je krijgt aangereikt door Erik Reijnders. In deze fase probeer je voor jezelf jouw specifieke leerwensen scherp te krijgen, als aanvulling of precisering op de leerdoelen (zie: Wat levert deelname aan deze Masterclass op?).

 1. Oefenatelier 1 (6 uur) op 10 september 2018

In een eerste bijeenkomst delen de deelnemers eerst in twee- of drietallen de uitkomsten van ieders diagnose, spiegelen en vragen door. Vervolgens houdt Erik Reijnders als coach/mentor een stevige inleiding. We verkennen samen het verschil tussen adviseren en coachen en preciseren het raakvlak. Je krijgt een ‘Toolkit’ met modellen die je helpen om te gebruiken bij een coachende advieshouding. Denk aan de GROW-methode, Roos van Leary, Sturen & Volgen en Ja regie.

We oefenen in drietallen korte coachende adviesgesprekjes rond eigen casuïstiek van de deelnemers en gebruiken daarbij waar mogelijk al de aangereikte tools. Daarop krijg je feedback. Je krijgt een praktijkopdracht mee.

 1. Praktijkvraag 1 (3 uur)

Na oefenatelie 1 ga je in je werkomgeving op zoek naar een vertrouwde interne klant en probeert daar eens een (1:1) coachend adviesgesprek uit, onder het mom van de Masterclass. Je reflecties daarop leg je achteraf vast in het persoonlijk paper, waarin je bovendien je leerwensen weer wat kunt aanscherpen.

 1. Oefenatelier 2 (6 uur) op 15 oktober 2018

In een tweede bijeenkomst kijken we onder begeleiding van Erik Reijnders terug op de ervaringen in de tussenliggende periode. Daarop vormen we nieuwe groepjes (drietallen) waarin je je paper deelt en bespreek je beurtelings ieders situatie.

We bespreken vervolgens lastige praktijkcases rond coachend adviseren en zoeken samen naar ‘wat werkt’. Naar behoefte is aanvullende theoretische onderbouwing ook mogelijk. Je legt tot slot je persoonlijke voornemens vast in je persoonlijk paper.

 1. Praktijkvraag 2 (3 uur)

Na oefenatelier 2 ga je opnieuw in je werkomgeving op zoek naar een (andere) vertrouwde interne klant en probeert daar wederom een (1:1) coachend adviesgesprek uit, onder het mom van de Masterclass. Je reflecties daarop leg je achteraf weer vast in je persoonlijk paper. De eindversie stuur je op aan Erik Reijnders en je krijgt van hem commentaar daarop teruggestuurd.

Tijdsinvestering

Een coachend adviseur ben je niet zo maar… Een wezenlijk andere opstelling krijg je maar door de combinatie van vaak oefenen, inzichten opdoen, ervaringen delen en persoonlijke reflectie. Deze Masterclass Coachend Adviseren vraagt daarom een investering in tijd, 16 contacturen in totaal. Houd daarnaast rekening met het lezen van de uitgereikte literatuur en tijd voor het opzetten en regelmatig bijwerken van je persoonlijk paper.

Deelnemers die aan 80% van de contactmomenten actief deelnemen én een persoonlijk paper schrijven waaruit voldoende reflectief vermogen blijkt, ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Trainer

Erik Reijnders wordt gezien als toonaangevend specialist in interne communicatie in Nederland. De laatste jaren is zijn aandachtsgebied de rol van leidinggevenden in interne communicatie (bij veranderingen). Hij adviseert, verzorgt workshops en leergangen en coacht leiders en professionals in organisaties. Tevens helpt hij communicatieafdelingen bij hun herpositionering in veranderende organisaties. Erik werkt sinds 2001 als zelfstandig communicatieadviseur. Hij deelt zijn kennis, inzichten, ervaring en modellen. Zo publiceerde hij vele boeken en artikelen over interne communicatie en regelmatig verschijnt nu een blog van zijn hand (www.samenveranderen.nl). Hij gaf tijdens het congres in 2016 twee workshops over leiderschaps- en verandercommunicatie.

Voor wie is deze Masterclass bedoeld?

 1. Je bent een gevorderde communicatieprofessional.
 2. Je komt in je werk (regelmatig) in adviessituaties die kans bieden om deze op een meer coachende wijze vorm te geven.
 3. Je kan tijd vrijmaken om aan de contactmomenten deel te nemen én te oefenen plus de literatuurstudie.
 4. Je staat ervoor open om een meer coachende advieshouding aan te leren.
 5. Je bent bereid te reflecteren over je eigen handelen.
 6. Je hebt een leidinggevende die je ondersteunt in je ambities samenhangend met deze Masterclass.

Prijs

 • Deelnameprijs: 1.200 € voor leden van vonk, 1.400 € voor niet-leden (excl. btw).
 • In de deelnameprijs is inbegrepen: catering en lunch tijdens de 2 oefenateliers, documentatie, Het Groot Coachboek (Sasja Dirkse en Angela Talen).
 • Annuleren kan kosteloos tot en met 15 augustus 2018. Daarna betaal je de volledige deelnameprijs. Uiteraard kan je een collega in je plaats laten deelnemen.

Inschrijven

Schrijf je in

Max. 12 deelnemers

Wegbeschrijving

De Winkelhaak, Lange Winkelhaakstraat 26, 2060 Antwerpen

Kom je met het openbaar vervoer? De Winkelhaak ligt op 5 minuten wandelen van het Station Antwerpen-Centraal.

 • Wandel over het Koningin Astridplein in de richting van het Radisson Blu Astrid Hotel Antwerpen.
 • Sla rechtsaf. Je bent nu in de Carnotstraat. 
 • De eerste straat links is de Lange Winkelhaakstraat.

Kom je met de auto? De dichtstbijzijnde betaalparkings zijn:

 • Parking Zoo, inrit in de Lange Winkelhaakstraat (Max. hoogte 1,70m)
 • Parking Station/Zoo, inrit via Van Schoonhovestraat.
 • Parking Astrid, inrit via koningin Astridplein.

Bekijk een uitgebreide wegbeschrijving

Met de steun van