Gemeente vonk

Masterclass Coachend Adviseren

Wat?

Je effectiviteit als ervaren communicatieprofessional verhogen? Je collega’s kunnen helpen bij communicatiesituaties? Dat doe je door je op te stellen als een coachende adviseur. Deze vaardigheid onder de knie krijgen, dat doe je in deze masterclass.

Je hebt als communicatieprofessional al wat jaren ervaring op de teller. In je organisatie word je door vele interne klanten bevraagd. Hun communicatiebehoeften moet je doen passen in de communicatiestrategie. Bovendien wil je leidinggevenden (meer/anders) ondersteunen zodat ze spannende communicatiesituaties aankunnen en hun rol in communicatie kunnen opnemen.

Hoe pak je dat het best aan? Door je op te stellen als een coachende adviseur. Die ondersteunt zonder klakkeloos te doen wat de klanten vragen, en hen coacht op een gelijkwaardige, bevragende manier.

Klinkt dat herkenbaar? Wil je deze vaardigheid onder de knie krijgen om zo je effectiviteit als communicatieprofessional te vergroten én beter te kunnen inspelen op de veranderingen waar veel organisaties mee te maken krijgen? Erik Reijnders, de toonaangevende specialist in leiderschapscommunicatie in Nederland, geeft dit najaar een tweedaagse, praktijkgerichte masterclass over coachend adviseren.

Praktisch

vonk

Erik Reijnders

di 14 december 2021 tot di 25 januari 2022
09:30 - 16:30
Mechelen

Programma

Waarom deze Masterclass?

De samenleving, en organisaties, zijn in beweging. Ook communicatie beweegt: iedere medewerker is een communicerende speler en niet langer een passieve afwachtende doelgroep. En daarmee worden communicatieve uitdagingen complexer.

De overload aan digitale communicatie doet sommige mensen verdwalen en afhaken. De ‘klassieke’ adviseur zal steeds meer vervangen worden door een stevige communicatieprofessional, die andere spelers op een meer coachende manier gaat helpen bij voor hen spannende communicatiesituaties. Een adviseur van niveau die gedrag van de ander spiegelt en die waar nodig ook tegendraadse voorstellen durft te doen. Die een scherpe visie heeft op het vak. Coacht op een gelijkwaardige, bevragende manier, onderzoekt en verkent samen wat haalbaar is. Die ondersteunt de ander, maar neemt diens communicatievraagstuk niet (altijd meer) klakkeloos over. Hij durft te wijzen op de communicatieve rol van de klant en jullie komen samen tot een evenwichtige rolverdeling.

Maar in de meeste organisaties is dit nog geen realiteit. Veel communicatieprofessionals moeten de beweging in gang zetten, het gesprek over rol en positie met hun directie aangaan en die meer coachende rol innemen. De volgende stap komt… van jou!

Jij staat als communicatieprofessional voor vragen als:

 • Hoe vergroot ik mijn persoonlijke effectiviteit als communicatieprofessional in de huidige veranderende, grillige context?
 • Wat wil ik, wat mag ik, wat kan ik, wat durf ik?
 • Welke kansen liggen er?
 • Hoe werk ik aan mijn professionaliteit en beroepsmatige verdieping?

Een meer coachende manier van werken sluit beter aan bij die veranderende werkelijkheid in organisaties én de veranderende rolopvatting van de communicatieprofessional. We kijken daarbij niet naar disciplines als externe communicatie of interne communicatie. Het gaat om een houding, een opstelling als een meer coachende adviseur. Tenslotte ben jij je eigen instrument.

Wat zeggen deelnemers van eerdere edities over deze masterclass?

 • “Coachend adviseren is dé manier om het gesprek met interne klanten naar een hoger level te tillen. De inhoud is helder, de tools zeer gebruiksvriendelijk en direct te gebruiken in je dagelijkse werksituatie. Erik heeft veel ervaring en kan hierdoor niet alleen de theorie goed brengen maar die vooral direct verbinden aan concrete situaties. Dat werkt zeer verhelderend.”
 • “Coachend adviseren is een leerproces waarbij we uit onze traditionele rol van adviseur gehaald worden. Het vraagt veel zelfcontrole en een voortdurende alertheid. Erik ondersteunt je daarbij op een heel open manier.” – Marianne Boone, Vlaams Parlement
 • “Loslaten en niet te sturend zijn in coachende advies gesprekken is een boeiende uitdaging. Erik is daarbij een top adviserend coach!” – Birgit Roels, Inetum Realdolmen

Opzet van deze masterclass 

Deze Masterclass Coachend Adviseren wordt gegeven door Erik Reijnders. Ze is een combinatie van uiteenlopende en opeenvolgende leervormen. Samen geven ze een zeer effectief antwoord op jouw leer- en ontwikkelvragen die passen bij de uitdagingen in de omgeving en die van jouw organisatie. De Masterclass is compact opgezet, zeer praktijkgericht en heeft tegelijkertijd veel diepgang en persoonlijke impact. Het vraagt inzet in je eigen werksituatie gedurende een overzichtelijke periode. Het is een beproefde, ijzersterke samenhang en combinatie van a) oefeningen in je werkpraktijk, b) persoonlijke reflectie, en c) begeleide contactmomenten.

Wat levert deelname aan deze Masterclass op?

 • Je leert wat het onderscheid is tussen adviseren en coachen.
 • Je bent in staat de aangereikte tools en modellen te gebruiken in coachende adviesgesprekken.
 • Je leert hoe je op een coachende wijze adviseert.
 • Je krijgt feedback en tips op jouw coachende advieshouding.
 • Je versterkt jouw positie als gesprekspartner.
 • Je bent in staat te reflecteren op je eigen coachende adviesaanpak.

Inhoud van deze Masterclass

De Masterclass Coachend Adviseren bestaat uit vijf componenten: een afwisseling tussen praktijk, reflectie en gezamenlijke ontmoeting.

Voorbereidende zelfdiagnose en persoonlijk paper

Aan de hand van een vragenlijst maak je een zelfdiagnose. Je bespreekt de uitkomst met een directe collega én met iemand uit je privé-omgeving. Ter voorbereiding krijg je ook een aantal artikelen om te bestuderen. Je maakt een opzet voor een persoonlijk paper over coachend adviseren: een ‘levend’ document, telkens aangevuld met reflectieve vragen, die je krijgt aangereikt door Erik Reijnders. In deze fase probeer je voor jezelf jouw specifieke leerwensen scherp te krijgen, als aanvulling of precisering op de leerdoelen (zie: Wat levert deelname aan deze Masterclass op?).

Lesdag 1 (6 uur) op 14 december 2021

In een eerste bijeenkomst delen de deelnemers eerst in twee- of drietallen de uitkomsten van ieders diagnose, spiegelen en vragen door. Vervolgens houdt Erik Reijnders als coach/mentor een stevige inleiding. We verkennen samen het verschil tussen adviseren en coachen en preciseren het raakvlak. Je krijgt een ‘Toolkit’ met modellen die je helpen om te gebruiken bij een coachende advieshouding. Denk aan de GROW-methode, Sturen & Volgen en Ja regie.

We oefenen in drietallen korte coachende adviesgesprekjes rond eigen casuïstiek van de deelnemers en gebruiken daarbij waar mogelijk al de aangereikte tools. Daarop krijg je feedback. Je krijgt een praktijkopdracht mee.

Praktijkvraag 1 (3 uur)

Na lesdag 1 ga je in je werkomgeving op zoek naar een vertrouwde interne klant en probeert daar eens een (1:1) coachend adviesgesprek uit, onder het mom van de Masterclass. Je reflecties daarop leg je achteraf vast in het persoonlijk paper, waarin je bovendien je leerwensen weer wat kunt aanscherpen.

Lesdag 2 (6 uur) op 25 januari 2021

In een tweede bijeenkomst kijken we onder begeleiding van Erik Reijnders terug op de ervaringen in de tussenliggende periode. Daarop vormen we nieuwe groepjes (drietallen) waarin je je paper deelt en bespreek je beurtelings ieders situatie.

We bespreken vervolgens lastige praktijkcases rond coachend adviseren en zoeken samen naar ‘wat werkt’. Naar behoefte is aanvullende theoretische onderbouwing ook mogelijk. Je legt tot slot je persoonlijke voornemens vast in je persoonlijk paper.

Praktijkvraag 2 (3 uur)

Na lesdag 2 ga je opnieuw in je werkomgeving op zoek naar een (andere) vertrouwde interne klant en probeert daar wederom een (1:1) coachend adviesgesprek uit, onder het mom van de Masterclass. Je reflecties daarop leg je achteraf weer vast in je persoonlijk paper. De eindversie stuur je op aan Erik Reijnders en je krijgt van hem commentaar daarop teruggestuurd, of in de vorm van een ‘Zoom’-gesprekje.

Tijdsinvestering

Een coachend adviseur ben je niet zo maar… Een wezenlijk andere opstelling krijg je door de combinatie van vaak oefenen, inzichten opdoen, ervaringen delen en persoonlijke reflectie. Deze Masterclass Coachend Adviseren vraagt daarom een investering in tijd, 16 contacturen in totaal. Houd daarnaast rekening met het lezen van de uitgereikte literatuur en tijd voor het opzetten en regelmatig bijwerken van je persoonlijk paper.

Deelnemers die aan 80% van de contactmomenten actief deelnemen én een persoonlijk paper schrijven, waaruit voldoende reflectief vermogen blijkt, ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

Trainer

Erik Reijnders wordt gezien als toonaangevend specialist in interne- en leiderschapscommunicatie in Nederland. De laatste jaren is zijn aandachtsgebied de rol van leidinggevenden in interne communicatie (bij veranderingen). Hij adviseert, verzorgt workshops en leergangen en coacht leiders en professionals in organisaties. Tevens helpt hij communicatieafdelingen bij hun herpositionering in veranderende organisaties. Erik werkt sinds 2001 als zelfstandig communicatieadviseur. Hij deelt zijn kennis, inzichten, ervaring en modellen. Zo publiceerde hij vele boeken en artikelen over interne communicatie (www.samenveranderen.nl). Hij gaf tijdens evenementen en congressen van vonk al geregeld workshops over leiderschaps- en verandercommunicatie.

Voor wie is deze Masterclass bedoeld?

 • Je bent een gevorderde communicatieprofessional (minimaal 4 jaar relevante communicatie-werkervaring)
 • Je komt in je werk (regelmatig) in adviessituaties die kans bieden om deze op een meer coachende wijze vorm te geven.
 • Je kan tijd vrijmaken om aan de contactmomenten deel te nemen én te oefenen plus de literatuurstudie.
 • Je staat ervoor open om een meer coachende advieshouding aan te leren.
 • Je bent bereid te reflecteren over je eigen handelen.
 • Je hebt een leidinggevende die je ondersteunt in je ambities samenhangend met deze Masterclass.

Prijs

Deze masterclass kost:

 • 1.200 euro voor vonk-leden (excl. btw)
 • 1.400 euro voor niet-leden (excl. btw)
 • In de deelnameprijs is inbegrepen: catering en lunch tijdens de 2 lesdagen, documentatie, Het Groot Coachboek (Sasja Dirkse en Angela Talen).

Wil je inschrijven voor deze opleiding en tegelijkertijd lid worden van vonk, dan kan je deelnemen tegen de ledenprijs. Vink deze keuze aan op het inschrijvingsformulier. Lees alles over het vonk-lidmaatschap en wat dat voor jou kan betekenen.

Werk jij voor een kmo? Of ben je zelfstandige? Vonk is geregistreerd voor de kmo-portefeuille (registratienummer DV.O239978). Via deze weg kan je een subsidie krijgen die neerkomt op een korting van 20 tot 30 % voor je deelname aan een opleiding. Lees meer

Inschrijven

Schrijf je in

 • Deze masterclass vindt plaats vanaf 9 deelnemers. Max. 12 deelnemers.
 • Annuleren kan kosteloos tot en met 9 november 2021.
 • Daarna is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Je kunt altijd een collega in jouw plaats laten deelnemen.

Wegbeschrijving

The Crescent - Business Center De Mot, Motstraat 30, 2800 Mechelen

 • Gelegen in het Ragheno Business Park in Mechelen 
 • Deze locatie is vlot te bereiken:
  • Auto: vlak bij de E19 uitrit 10 Mechelen Zuid of uitrit 9 Mechelen Noord. Er is een betalende bezoekersparking rond het gebouw. Indien deze vol is, kan je van de parking onder het station gebruikmaken.
  • Trein: 8 minuten wandelen van het station Mechelen (via achteruitgang)