Gemeente vonk

Onderzoek: European Internal Communication Research toont toenemend belang voor interne communicatie aan

De European Internal Communication Research toont het toenemende belang van ons vak aan. Want verandering is in organisaties alom tegenwoordig.

Vorige zomer schreef vonk heel wat van zijn leden aan om deel te nemen aan de European Internal Communication Research. Een initiatief van de Italiaanse collega's van Ascai, in samenwerking met de Università Cattolica in Milaan, waar we als lid van de Europese koepel FEIEA graag mee de schouders onder zetten.

De resultaten zijn bekend en kan je nalezen in de Executive Summary. Maar we lijsten even de bevindingen op die het meest in het oog springen.

Verandering is alom

89% van de respondenten geeft aan dat zijn/haar organisatie de jongste 3 jaar door organisatorische of structurele veranderingen is gegaan.

Het belang van interne communicatie neemt toe

Hoewel nog bijna de helft vindt dat hun organisatie te weinig in interne communicatie investeert, heeft 30% er meer personeel voor gekregen, 25% kreeg meer budget en bij 46% bleef het budget ongewijzigd. Daarnaast rapporteert 18% aan de CEO en 31% aan Corporate Communications.

Cultuur is sleutelelement

Gevraagd naar de top 3 prioriteiten voor interne communicatie, geven de respondenten deze top 3 mee:

  1. de bedrijfscultuur en -identiteit promoten en delen
  2. de bedrijfsstrategie, -doelen en -resultaten communiceren
  3. het engagement en de motivatie van de medewerkers versterken

Rol blijft dubbel

Het strategische belang van interne communicatie neemt toe, maar toch zien een deel van de respondenten dat nog niet. Terwijl 27,8% zijn rol omschrijft als een strategische facilitator, noemt 31,2% zichzelf eerder een operationele ondersteuner.

Digitaal én face-to-face

Gevraagd naar de top 3 van kanalen en tools, schuiven de respondenten deze favorieten naar voor:

  1. bedrijfsintranet (74%)
  2. face-to-face events, zoals vergaderingen, roadshows, personeelsfeesten, enz. (73%) 
  3. digitale media zoals online magazines en nieuwsbrieven (60%)

Meten blijft moeilijk

Slechts 36% van de respondenten zegt regelmatig de effecten van zijn communicatie te meten. En als ze het doen, is het vaak de output die wordt gemeten, en niet de outcome.

Toekomst: omgaan met social en digitaal

Ook de toekomst zien de respondenten rooskleurig in: 64% ziet het belang van interne communicatie positief evolueren. En wat zijn dan de belangrijkste uitdagingen? Dit zijn de 4 belangrijkste:

  • omgaan met de digitale evolutie en social web
  • omgaan met de snelheid en het volume van de informatiestroom
  • interne communicatie en de bedrijfsstrategie met elkaar verbinden
  • de rol van interne communicatie versterken in het ondersteunen van beleidsbeslissingen nemen

Lees de volledige Executive Summary van het onderzoek

Gepubliceerd op  dinsdag 3 juli 2018 00:00
http://www.ascai.it/uploads/files/RAPPORTI%20ASCAI/EXECUTIVE%20SUMMARY%20ASCAI%20RESEARCH%202018%20(ENGLISH%20VERSION).pdf