Gemeente vonk

De rol van de interne communicatieprofessional (Wintercheck 2022)

Huib Koeleman lichtte op de Wintercheck enkele trends binnen interne communicatie toe. Een van die trends is de dynamische, steeds veranderende rol van interne communicatie. Als bruggenbouwer of centrale spil binnen de organisatie, is de opdracht van de communicatieprofessional onderhevig aan veranderingen binnen alle andere departementen binnen het bedrijf en aan de tendensen in de wereld rondom ons.

Het is belangrijk de juiste houding aan te nemen om binnen deze dynamische rol doelgericht te blijven werken. Er zijn drie rollen die je als interne communicatieprofessional moet opnemen: de rol van dirigent, de rol van bruggenbouwer en de rol van facilitator.

Dirigent

Vanuit de nood om te communiceren en verbinden ontwikkel jij je eigen visie op interne communicatie, veranker je het in een communicatieplan en voer je je communicatie daarnaar uit, in verschillende richtingen.

Je brengt de strategie tot aan de werkvloer. Via het strategisch communicatieplan bepaal je strategische communicatiedoelstellingen om de bedrijfsstrategie te ondersteunen. Zorg dat je hier ook doelt op begrip van de strategie bij de medewerkers. Wanneer de medewerkers weten waar het bedrijf naartoe gaat en hoe zij in dat geheel passen, zijn ze meer verbonden bij het bedrijf en zullen hun prestaties verbeteren. Dat kan je bevorderen door hen zelf aan de slag te laten gaan met de purpose of bepaalde doelstellingen. Zo worden die vertaald in de taal die eigen is aan de werknemers en is de bereidheid om ernaartoe te werken groter.

Niet enkel top-down, maar ook in de andere richting geef je de maat aan. Zo ver het kan, geef je ook advies naar boven toe. Jij bent de verbinding en het klankbord tussen alle niveaus. Onderwerpen die actueel zijn zoals hybride werken en diversiteit en inclusie zijn niet meer weg te slaan uit goed draaiende bedrijven en hebben ook bewezen voordelen. Het is aan jou om dat duidelijk te maken aan het management.

Bruggenbouwer

Niet enkel verticaal, maar ook horizontaal link je als communicatie professional medewerkers aan elkaar. Via de kanaalstrategie faciliteer je het werken en samenwerken van medewerkers en bouw je aan het engagement. Daarnaast ondersteun je de informele netwerken en probeer je silo-doorbrekend te werken. Dat allemaal met het doel de employee journey zo waardevol mogelijk te maken.

Facilitator van de leidinggevenden

Jij hebt natuurlijk niet het monopolie op communiceren. Het zijn vaak de leidinggevenden die een grote portie van dat communiceren ook op zich nemen. Het is belangrijk dat jij hen helpt die communicerende rol op te nemen, in al zijn facetten. Zorg dat zij voor de verschillende kanalen die zij gebruiken een toolbox hebben die ze kunnen inzetten. Denk maar aan online communicatie via MS Teams. Weten hoe videocalls werken is één ding, maar om de tool zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten, heb je meer kennis nodig van bijvoorbeeld break-outs, apps die je kan integreren, facilitatietechnieken zoals het gebruik van energizers, enzovoort. De leidinggevenden een toolbox aanbieden, zorgt dat zij ook weten hoe zij alles uit de aangeboden kanalen kunnen halen en zorgt dat zij beter communiceren. Dit geldt niet enkel voor nieuwere tools zoals online meetings, maar ook voor de klassieke kanalen, zoals fysieke meetings, en schriftelijke communicatie.

Daarnaast moet je hen ook duidelijk maken hoe belangrijk hun rol is. Hun verbindende rol is meer dan ooit cruciaal. De leidinggevende is onder meer de lijm die teams samenhoudt en in tijden van een verdeeld werkveld is het meer dan ooit belangrijk in te zetten op samenhorigheid. Ze moeten hierin eigenaarschap opnemen en hun rol dragen.

Dit artikel is gebaseerd op Huib Koelemans Keynote op de Wintercheck van 17 maart en aangevuld met inzichten van vonk.

 

Gepubliceerd op  dinsdag 19 april 2022 00:00