Gemeente vonk

Communicatiemedewerker (Vernieuwing van Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen)

VBJK vzw zet zich in voor de Vernieuwing van Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen zijn onder meer de kinderopvang van baby’s en peuters, het kleuteronderwijs, de buitenschoolse opvang en preventieve gezinsondersteuning. We ondersteunen en versterken professionals in deze organisaties, zodat ze elke dag pedagogische kwaliteit kunnen bieden in hun werk met kinderen en gezinnen.

We doen dit via verschillende projecten en op verschillende niveaus: van begeleidingstrajecten en pionierswerk tot onderzoek en beleidsvoorbereidend werk. VBJK werft een medewerker aan om het communicatiebeleid van VBJK vorm te geven, de expertise, materialen en standpunten van VBJK, zowel in Vlaanderen als internationaal, breed bekend te maken en ons pedagogisch vakblad KIDDO te coördineren.

Bekijk de vacature in het document hieronder [PDF, 68 KB]

Gepubliceerd op  maandag 14 mei 2018 00:00
Met de steun van