Gemeente vonk

Collegagroep: het jaar van de focus

Hoe kan interne communicatie vanuit haar brugfunctie op een duurzame manier bijdragen aan welzijn?

Wat?

Welzijn en energiemanagement winnen aan belang en organisaties hechten er steeds meer aandacht aan richting hun medewerkers. Maar hoe zorg je ervoor dat inzetten op welzijn – vanuit leiderschap, IC en HR - ook leidt tot échte gedragsveranderingen in de organisatie en dat het op lange termijn een duurzaam deel wordt van de cultuur? Daarover doen we inspiratie op tijdens deze collegagroep.

Praktisch

Brussel
di 24 oktober 2023
09:00 - 12:00
Brussel

Programma

Deze collegagroep gaat om inspiratie, kennisdeling en ervaringsuitwisseling tussen collega’s.

We leggen ons oor te luister bij Lies Haesaert en Leen Adams . Zij vertellen ons meer over hun interne programma en campagne ‘Jaar van Focus’ bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Tijdens dat ‘Jaar van Focus’ zetten ze in op duurzaam energiemanagement en welzijn aan de hand van vier focusreflexen: stilstaan bij jezelf, richting kiezen, efficiënt organiseren en opladen.

De lancering gebeurde rond Pasen 2022 en de eerste volledige cyclus werd doorlopen tot aan de zomer 2023. Vier reflexen in (bijna) vier kwartalen met andere woorden.

In het najaar 2023 staan ze voor een nieuwe fase: hoe dit programma en deze campagne verder verankeren in de organisatie, hoe dit gedachtengoed een duurzame plek geven bij alle leidinggevenden, medewerkers en ondersteunende diensten? Hoe de ganse organisatie daarin meenemen: de deelnemers, de beslissingsnemers én de ondersteunende diensten? Een duurzame verankering kan immers alleen maar slagen wanneer het project door heel de organisatie gedragen wordt en communicatie de brug kan slaan tussen alle niveaus: van strategisch naar operationeel en terug.

We blikken terug op het afgelegde traject, de actie- en leerpunten, en kijken samen vooruit naar de toekomst. We gaan daarna in debat en denken zelf na over hoe je dit soort mulitidisciplinaire welzijnsprojecten best kan aanpakken: vanuit HR, IC, management, diverse doelgroepen enz. Hoe kan je klassieke domeinen en stakeholders overstijgen? Hoe kan je een initieel kortlopend welzijnscommunicatieproject verder duurzaam verankeren dat het ook een deel wordt van de cultuur, identiteit en zelfs strategie?

Tijdstip Programma onderdeel
9u Ontvangst
9u30 Case Departement Mobiliteit en Openbare Werken
10u15 Pauze
10u45 Start debatten
12u Einde/ Lunch

Prijs

Deze collegagroep is gratis en voorbehouden voor leden van vonk.

Inschrijven

Wegbeschrijving

Deze collegagroep gaat door in het Graaf de Ferrarisgebouw, in lokaal 00.G.20. Het adres is Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel. Alle informatie over de bereikbaarheid van de locatie vind je op de website van de Vlaamse Overheid.