Gemeente vonk

Boekentip: Topsnelheid op de industriële werkvloer (Inge Godts)

Dit boek is een aanrader voor iedereen die bouwt aan verandertrajecten en inspiratie wil opdoen voor de aanpak van het traject en het coachen van leidinggevenden. Godts legt in vier hoofdstukken de link tussen mindset, leiderschap en verandermanagement. Het boek is doorspekt met quotes en reflectievragen die je ook écht aan het denken zetten.

Mindsettransformatie als hefboom voor verandering 

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de verschillende mindsets die nodig zijn om die veranderingen te verwezenlijken. De mindsettransformatie is een hefboom voor gedragsverandering, resultaten en innovatie. Godts benoemt er zes die je veranderinitiatieven naar een hoger niveau kunnen tillen: de groeimindset, de externe mindset, de inclusieve mindset, de innovatieve mindset, de positieve mindset en tot slot de change-ready mindset. 

Mindsetversnellers 

Eens je besloten hebt welke mindsets nodig zijn om aan je verandertraject te bouwen, kan je hieraan beginnen werken bij de medewerkers. In hoofdstuk twee reikt de auteur je een beïnvloedingsmodel aan: 6 mindsetversnellers die je helpen te werken aan de mindset op het niveau van je medewerkers. Die zijn: een gemeenschappelijke taal aanboren, een meeslepend waarom-verhaal neerzetten, werken aan bewustwording, leading by example, groei faciliteren in alle veiligheid en inzetten op versterkende mechanismen.

Dienend, coachend én inclusief leiderschap 

In het derde hoofdstuk gaat de auteur dieper in op het soort leiderschap dat dient als belangrijke startfactor bij het effectief veranderen van mindsets. Dit heb je nodig om te bouwen aan betrokken en wendbare medewerkers en zet hen aan tot nadenken en het maximaal benutten van hun capaciteiten. Een dienende leider is vooral gekarakteriseerd door een luisterend oor, empathie, een sterke overtuigingskracht, aangepast, dienend taalgebruik en vertrouwen. Dienend leiden gaat vooral om medewerkers ondersteunen en vertrouwen geven en niet om controle.
Als leider neem je naast de dienende rol ook best een coachende rol op. Daaronder valt het helpen met persoonlijke groei en ontwikkeling van je medewerkers, wat een waarderende en zoekende mindset vraagt. Stel open vragen en stimuleer medewerkers om zelf antwoorden te zoeken.
Tot slot moet je ook een inclusieve leider zijn. Diversiteit en inclusie worden steeds belangrijker en zijn steeds vaker deel van de topwaarden van vele bedrijven. Daarbij is het belangrijk je bewust te zijn van mogelijke biases en te focussen op wat echt belangrijk is: talent.

Onderhouden met dialoog 

Eens je de zaadjes geplant hebt om een minset-shift te doorlopen, is het belangrijk dat je die shift uitbouwt en onderhoudt met dialoog. Godts helpt je met 6 oefeningen die je helpen dialoog te faciliteren op de werkvloer om samenwerking, vertrouwen en wendbaarheid op te bouwen binnen het team. Wat belangrijk is voor de facilitator, is dat die een klimaat schept dat de input van medewerkers vrij laat.

Inge Godts, topsnelheid op de industriële werkvloer, Die Keure, 2021, 199 p. Bestel dit boek online.

Wil je dit boek kopen? Als lid van vonk krijg je op alle managementboeken van uitgeverij Die Keure 10% korting. Stuur een mail naar secretariaat@vonknetwerk.be om de kortingscode op te vragen. 

Gepubliceerd op  donderdag 4 augustus 2022 00:00