Gemeente vonk

Boek: Employee engagement, what else?

Op zoek naar het geheime recept van employee engagement? Dat ga je in dit boek niet vinden. Wel basisprincipes, inspirerende voorbeelden en factoren die employee engagement beïnvloeden. Vanuit de ervaring van de 2 auteurs: Inge van Belle, co-founder van Hercules Alliance en initiatiefneemster van de Employee Engagement Awards en Klaus Lommatzsch, ex-CEO van Duval Guillaume en founding partner van Duval Union.

Goed gekaderd

Het boek kadert zeer goed van waar de term employee engagement (EE) komt en wat het precies inhoudt. Het gaat immers om veel meer dan alleen zorgen voor welzijn, fruitmanden of pooltafels. Het gaat om een clan, een tribe uitbouwen. En dan loert cultuur om de hoek.

Iedereen is verantwoordelijk

EE is geen managementtool maar een tweerichtingsverkeer tussen medewerker en organisatie die vertrekt vanuit wederzijds vertrouwen. Vaak wordt naar hr gekeken om aan engagement te werken, maar eigenlijk is het een taak van iedereen. Het is de CEO en de directie die EE initiëren, het hr-team dat het bewaakt en de teammanagers die het aansturen. In het boek is er daarom ook een pleidooi om de focus en de competenties van hr in die richting te herzien.

Je kan het ruiken

In hoofdstuk 3 over cultuur, krijgen we inzichten in de aanpak van Frank Van Massenhove (FOD Sociale Zekerheid) en Rudi Peeters (KBC), twee employee engagement pioniers in België.

Drijfveren van engagement

Het lijvigste hoofdstuk 4 overloopt de 12 drijfveren van engagement volgens Hercules Alliance. Verschillende experten geven daarbij meer duiding.

 1. Purpose (of de bedrijfsmissie) en het geloof hierin van de medewerker
 2. Bedrijfswaarden en de afstemming ervan op de persoonlijke waarden van de medewerker
 3. Leiderschap, wat een enorme invloed heeft op het engagement van mensen met vertrouwen als krachtbron
 4. Teamwerk, met de focus op veiligheid, kwetsbaarheid en doelgerichtheid
 5. Learning & development, met een groeimindset als belangrijke voedingsbodem
 6. Welzijn, met 4 na te streven evenwichten: mentaal, fysiek, voeding en sociaal
 7. Employee journey, als een sterke ervaring zowel voor, tijdens als na de samenwerking met een medewerker en met bijzondere aandacht voor 3 soorten ‘moments that matter’: doorlopende, specifieke en gecreëerde momenten
 8. Compensation and benefits, omdat de impact van verloning op engagement niet genegeerd kan worden
 9. Werkomgeving, waarbij je je bewust moet zijn dat elke vierkante meter van de werkplek een verhaal vertelt en dat hierover bijna 90% van de medewerkers wereldwijd ontevreden is
 10. Flexibel werk, waaronder telewerken, waarin aangepaste communicatie cruciaal is
 11. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, en het systematisch integreren van de vijf groepen (people, planet, profit, peace en partnership) in de beleidsvoering
 12. Diversiteit en inclusie, door medewerkers te vragen wie ze zijn en de beste versie van zichzelf te geven, eerder dan te verlangen dat ze zich volledig aanpassen

EE meten

Dan volgt er een kort hoofdstuk over het meten van employee engagement, met daarin uiteraard de eNPS score. Er zitten ook enkele interessante tips in voor een succesvolle bevraging, waaronder ‘bevraag mensen in hun moedertaal’. Deze tip kwam voor mij net op tijd zodat ik de uitrol van een bevraging bij een klant ‘moedertaal-proof’ kon versturen in 5 talen.

Aan het eind van het boek vind je trouwens een handige interviewgids die per drijfveer verschillende vragen opsomt om medewerkers gericht te bevragen.

EE is een vak

Het laatste hoofdstuk gaat in op het ‘vak employee engagement’. Hierin vind je de uitspraak ‘een echte leider is een communicatie-expert’. Er is ook aandacht voor employer branding, wat niet los te koppelen is van employee engagement.

Waarom zou je dit boek lezen?

Het boek maakt de verbinding met de gekende literatuur, modellen en achtergronden van EE en Employee Experience. Ben je nog niet zo vertrouwd met EE, dan zet dit boek je meteen stevig op weg. Heb je wel al achtergrondkennis en/of ervaring, dan krijg je tijdens het lezen heel wat aha’s. Alles wat je al wist wordt mooi gekaderd en met elkaar verbonden.

Doorheen de tekst vind je een hele resem getuigenissen en praktijkcases van verschillende soorten organisaties en experten waarmee je ideeën kan opdoen voor je eigen werkomgeving of aanpak.

Dit boek mikt op een hr-lezerspubliek. Toch zal het ook de IC-professional inspireren. Onze werkterreinen geraken immers steeds meer met elkaar verweven. Niet?

Het boek is bovendien doorspekt met inspirerende quotes. Dit zijn enkele van mijn favorieten:

 • Employee engagement is meer dan een slogan, het is een stiel. Het is het fundamenteel basisprincipe van goede bedrijfsvoering.
 • De snelste weg om je klanten van je merk te laten houden, is ervoor zorgen dat je medewerkers van hun job houden.
 • Medewerkers kunnen zichzelf beter engageren dan eender welk hr-programma.
 • Behandel medewerkers alsof zij het verschil zullen maken en ze zullen dat vervolgens ook doen.
 • Het is een misvatting dat je weinig kan aanvangen met medewerkers die laag engagement vertonen. Geef hen de kans om zelf inhoud te geven aan hun job.

Inge van Belle en Klaus Lommatzsch, Employee engagement, what else?, Die Keure, 2021, 221 p.

Wil je dit boek kopen? Als lid van vonk krijg je op alle managementboeken van uitgeverij Die Keure 10% korting. Stuur een mail naar secretariaat@vonknetwerk.be om de kortingcode op te vragen.

Ann Dobbeni is creatieve verbinder bij f-use. Zij ondersteunt organisaties bij hun interne communicatie rond strategie, veranderingen en cultuur. Zij zet in op het creëren van meer trots en betrokkenheid bij medewerkers waardoor organisaties groeien.

Gepubliceerd op  dinsdag 27 april 2021 00:00