Gemeente vonk

Boek: De Onsterfelijke Onderneming (Fons Van Dyck)

Interne communicatie is een strategisch instrument voor het overleven van een onderneming in disruptieve tijden. We noteerden het uit de keynote van Fons Van Dyck (Think BBDO), naar aanleiding van zijn nieuwste boek ‘De Onsterfelijke Onderneming’.

Zes jaar doctoreerde Fons Van Dyck op het thema ‘hoe kan een onderneming overleven in disruptieve tijden’. Zijn inzichten schreef hij neer in een boek.

Dat wil ondernemers een leidraad bieden om te overleven op de lange termijn. Want de levensduur van een onderneming wordt steeds korter. En een sterk merk is niet langer de garantie op een lang leven, denk maar aan Kodak, Nokia of Saab.

Wanneer is een onderneming succesvol?

In zijn onderzoek maakte Van Dyck gebruik van de theorie van Talcott Parsons, een Amerikaans socioloog (Economy and Society), die onderzoek verrichtte naar hoe sociale systemen – en dus ook ondernemingen – overleven. Hij bedacht het AGIL-paradigma, dat staat voor Adaptation, Goal Attainment, Integration en Latent Pattern Maintenance. Een onderneming moet succesvol zijn in alle vier de aspecten om te overleven, aldus Parsons.

Trouw op lange termijn

Voor interne communicatiespecialisten zijn vooral de laatste twee van belang: Integration en Latent Pattern Maintenance. Integration staat voor de noodzaak voor een onderneming om te zorgen dat zijn onderdelen één geheel vormen. Alle stakeholders (intern en extern) moeten zo bejegend worden dat er een langetermijnrelatie wordt opgebouwd. Het gaat in wezen om trouw, gehechtheid en zelfs afhankelijkheid op de langere termijn, aldus de auteur. Dat kan door gezamenlijke prioriteiten en normen af te spreken. (Interne) communicatie is daar ongetwijfeld een essentieel hulpmiddel voor.

Verlies je identiteit niet

Latent Pattern Maintenance is de culturele dimensie. Ondanks het feit dat bedrijven zich moeten aanpassen en veranderen, mogen ze hun identiteit en hun basiswaarden niet verloochenen. De organisatie moet de motivatie van de individuen en de achterliggende culturele gebruiken voortdurend voeden, onderhouden en vernieuwen, aldus Van Dyck. Dat impliceert dat er een set van gedeelde waarden bestaat waarmee de organisatie zich onderscheidt van anderen en dat deze waarden worden uitgedragen door alle leden van de onderneming. De medewerker als ambassadeur.

Voorbeelden dichtbij en veraf

In het boek toont Van Dyck aan de hand van de case ‘Apple’, hoe de technologiereus in de praktijk heeft geworsteld met de vier functies van het AGIL-model tijdens twee periodes: een periode van verval en een periode van bloei. Hij toetst het paradigma ook aan de ervaringen van enkele bedrijfsleiders van vooraanstaande Belgische en Nederlandse ondernemingen.

Handleiding voor disruptieve tijden

Fons Van Dijck doet dat op een zeer toegankelijke manier. Dit boek kun je lezen als een inkijk in de psychologie van een iconisch merk als Apple, maar ook als handleiding of survivalkit voor disruptieve tijden. Als communcatieprofessional geeft het je handvaten om de dialoog aan te gaan met jouw management rond de aanpak van change management, bedrijfscultuur en waarden.

Fons Van Dyck, De Onsterfelijke Onderneming, Lannoo Campus, Leuven, 240 p.

Meer informatie over het boek vind je op www.fonsvandyck.be. Er staat ook een interessante test om te zien of jouw onderneming ‘onsterfelijk’ is.

Gepubliceerd op  maandag 25 maart 2019 00:00