Gemeente vonk

Boek: Corporate Journalism (Helena Jensen)

Mark Verheyden (VUB) las 'Corporate Journalism: A Discussion on How Journalism Can Be Applied to Internal Communication – Using Two Awarded Internal Magazines as Examples' van Helena Jensen. Dit zijn zijn bevindingen.

Over het boek

Dit werk van Helena Jensen geeft de lezer zicht op hoe journalistieke technieken gebruikt kunnen worden binnen de context van interne communicatie. De auteur is niet echt gekend binnen de internationale communicatiewereld. In Denemarken is ze actief als freelance communicatieconsultant. Het boek is uitgegeven bij Lambert Academic Publishing (LAP), niet meteen de meest prestigieuze uitgeverij. Het boek doet denken aan een masterscriptie, wat ook plausibel is aangezien het werk uitgegeven werd in het jaar dat de auteur afstudeerde aan Aarhus University.

Inhoud

Het boek is opgebouwd in de vorm van een wetenschappelijk onderzoek. Dit wil zeggen dat er in de inleiding een centrale onderzoeksvraag aan bod komt die de rode draad vormt van het werk. Zoals het wetenschappelijke stukken betaamt, is er eerst een theoretisch deel. Daarna volgt een meer “empirisch” deel, waarin de auteur focust op haar eigen onderzoek.

De centrale vraag die de auteur stelt is: in welke mate, en op welke manieren, kunnen journalistieke principes en praktijken toegepast worden op interne communicatie? Een tweede subvraag is: op welke manieren kunnen deze principes de geloofwaardigheid van de uitgestuurde communicatie ondersteunen?

In het theoretisch stuk verwijst Jensen regelmatig naar het boek Beyond Spin van Markos Kounalakis. Dit wrong bij mij toch al een beetje aangezien Jensen in haar eigen boek probeert advies te geven over hoe journalistieke technieken gebruikt kunnen worden om de geloofwaardigheid van communicatie op te krikken. Laat mij hier toch het volgende op zeggen: in het verleden (en helaas is dit in heel wat bedrijven nog de realiteit vandaag) werd interne communicatie hoofdzakelijk gezien om beslissingen van het management via allerlei kanalen kracht bij te zetten. Wil je geloofwaardig overkomen: “nice try but failed nevertheless”. Geloofwaardigheid is iets wat je als bedrijf moet verdienen. Het komt alleen tot stand in een evenwichtige gelijkwaardige relatie tussen management en medewerkers.

Dat zijnde maakt de auteur ook wat kanttekeningen bij de eigen conclusies: het boek is alleen voor bedrijven van een zekere grootte (aangezien deze verondersteld worden een communicatiedienst te hebben) en is niet bedoeld als pleidooi voor het vervangen of herdenken van interne communicatie. Jammer, een gemiste kans denk ik dan. Het beroep is misschien nog jong maar wel al degelijk aan “renovatie” toe. Wat de overige stukken uit het theoretisch kader betreft, kunnen we alleen besluiten dat deze weinig innovatief zijn.

De “grote conclusies” van het boek bestaan uit een aantal journalistieke principes die door interne communicatiespecialisten gebruikt kunnen worden. Volgens Jensen moet het doel van uitgestuurde communicatie drieledig zijn: (1) het verspreiden van kennis, (2) het creëren van een gedeelde organisatie-identiteit en (3) het versterken van de motivatie bij medewerkers.

Wat de inhoud betreft moet communicatie “accuraat en specifiek” zijn. Een aantal karakteristieken zoals timing en relevantie worden hier door de auteur naar voor geschoven als “dé” karakteristieken waar iedere goede communicatie aan afgetoetst moet worden. Mijn oordeel: uiteraard, maar wat is hier nieuw aan? Toegegeven, het boek is vijf jaar oud. Er zijn echter boeken van meer dan twintig jaar oud die actueler zijn dan hetgeen hier de revue is gepasseerd. We kunnen het Jensen echter vergeven aangezien zij nog zeer junior was op het moment dat ze dit boek publiceerde. Dit illustreert meteen ook één van haar punten: publiceer enkel iets wanneer het ook relevant is voor het doelpubliek.

Waarom moet je dit boek lezen?

Lees het boek indien je echt geen andere manieren kan bedenken om de tijd te doden.

Over de auteur

Mark Verheyden werkt sinds vier jaar aan de Vrije Universiteit Brussel aan een doctoraat over de verschuivingen die ‘interne sociale media’ teweeg brengen binnen de interne communicatie als beroepsveld. Doorheen de jaren onderzoek is hij geïnteresseerd geraakt in hoe interne communicatie zich ontpopt tot zelfstandig beroepsveld met een eigen professionele identiteit. Het is in dat opzicht bijzonder interessant om te kijken hoe het beroep wordt ingekleurd in managementboeken. Daarom leest hij een 12 managementwerken die exclusief gaan over interne communicatie, en deelt zijn bevindingen met de leden van BViC (nu vonk). Mark kan sinds 2012 rekenen op een onderzoekspremie van BViC (nu vonk).

Gepubliceerd op  zondag 11 december 2016 00:00
Met de steun van