Gemeente vonk

Bestuur

Vonk is een vzw met bestuursleden, kernleden en gewone leden. De kernleden vormen samen met de bestuursleden de Algemene Vergadering.

Bestuursleden

Dagelijkse werking

Kernleden