Gemeente vonk

Bestuur

Vonk is een vzw met bestuursleden, kernleden en gewone leden. De kernleden vormen samen met de bestuursleden de Algemene Vergadering.

Bestuursleden

Dagelijkse werking

Kernleden

Met de steun van