Gemeente vonk

Artikel: Iedereen mee met de digitale werkplek

Organisaties investeren massaal in digitale werkplekken, maar ook investeren om medewerkers hiermee te leren werken? Dat loopt vaak spaak. De ‘diffusion of innovation’-theorie van Rogers kan een houvast bieden om de digitale werkplek ingang te doen vinden.

“Als je personeel niet geëngageerd is, dan zal een digitale werkplek dat niet oplossen.” Met die ‘waarheid als een koe’ startte Sam Marshall zijn workshop op de eerste Brussels Intranet & Digital Workplace Conference op 24 mei. Maar toch investeren bedrijven vaak ondermaats in de adoptie van de digitale werkplek, zeker in verhouding met de investeringen in de technologie zelf.

Hoe kan je ‘digital workplace adoption’ stimuleren in je organisatie? Er bestaan veel verandermodellen, maar Marshall stelt voor om met de ‘diffusion of innovation’-theorie van Rogers te werken. Die is evidence based en gebaseerd op social sharing.

5 beïnvloedingsfactoren

Volgens deze theorie zijn er 5 beïnvloedingsfactoren die maken dat mensen makkelijker iets nieuws gaan gebruiken. We lijsten ze hieronder op en geven er tips bij hoe je ze kunt gebruiken voor de acceptatie van de digitale werkplek:

  1. Het relatieve voordeel: zet dus goed in de verf hoe de digitale werkplek iemand beter kan doen werken (sneller, efficiënter, gemakkelijker, beter voor je carrière …) en toon aan dat de risico’s onbestaand zijn.
  2. Eenvoud en gebruiksgemak: maak de digitale werkplek zo eenvoudig mogelijk, of hang het op aan een heel eenvoudig idee of scenario waar mensen al vertrouwd mee zijn. Je kan er ook voor kiezen om stapsgewijs te werken: beginnen met een eenvoudige versie, en stap voor stap toepassingen toevoegen.
  3. Compatibiliteit: past het bij de manier waarop het bedrijf werkt en hoe de mensen werken? Past het bij onze cultuur?
  4. ‘Trialability’: kunnen mensen makkelijk experimenteren? Kunnen ze terugkeren naar een vorige versie of hun experiment ongedaan maken?
  5. Waarneembare resultaten: kunnen mensen zien hoe anderen werken? Kunnen ze er vragen over stellen? Zijn er collega’s met wie ze erover kunnen praten?

Meten in functie van doelen

Tot slot van de workshop had Marshall het ook over het meten van het gebruik of de adoptie van de digitale werkplek. “Cijfers zeggen niets op zich”, vindt hij. “Ze krijgen alleen betekenis in verhouding tot je bedrijfsdoelen. Als je doel bijvoorbeeld is om dialoog tussen management en medewerkers verbeteren, dan kan je gaan kijken naar het aantal berichten door senior management, middle management en werknemers, en naar hoe de verschillende lagen van de organisatie commentaar geven op elkaars berichten.”

Gepubliceerd op  maandag 28 mei 2018 00:00