Gemeente vonk

9 aandachtspunten voor jouw interne communicatie in 2019 (deel 1)

Uit de stortvloed van eindejaarslijstjes en glazenbolvoorspellingen voor 2019 pikte vonk-bestuurslid Erwin Van Overloop de 9 meest relevante aandachtspunten die de taak en rol van internecommunicatie-professionals kunnen beïnvloeden. Vandaag: deel 1.

1. De internecommunicatieprofessional evolueert van uitvoerder naar consultant

Chris Van Roey, CEO van de Unie van Belgische Adverteerders (UBA), signaleerde in een recente blogpost een trend die zich al enkele jaren doorzet: businessconsultants infiltreren in marketing en communicatie. Laat dat nu precies zijn wat vonk als strategische visie vooropstelt over de rol van interne communicatie: evolueer van uitvoerder naar consultant van het management.

Van Roey haalt enkele kenmerken aan die ook voor internecommunicatieprofessionals belangrijk zijn. Consultants positioneren zich als strategische partners, met de focus op grote reorganisatieprojecten en kostenbesparingen. 'Aandeelhouderswaarde' is hun codewoord, en daarmee trekken ze de aandacht van de CEO. Businessconsultants hebben bovendien een verregaande aandacht voor return on investment én beheersen alle elementen die inzicht geven in deze ROI: consumentendata, inzichten, klantervaring, businessresultaten en metrics.

Conclusie voor IC-specialisten: begrijp goed de bezorgdheden van je management. Heb helder inzicht in de behoeften van medewerkers en link deze met die van het management. En koppel wat je meet aan de businessresultaten.

2. Interne communicatie als coach (van leidinggevenden) en sparringpartner (van IT)

De cruciale rol van lijnmanagement blijft en neemt alleen maar toe. Hun communicatievaardigheden daarentegen stijgen niet evenredig. Hier is meer dan ooit een taak weggelegd voor IC-professionals om - door hen te adviseren, trainen, begeleiden - de communicatiestandaard binnen bedrijven te verhogen. Aan ons om onze skills als trainer en coach aan te scherpen!

Ook de roep om digitalisering houdt aan. Maar waar voorheen interne communicatie IT louter als leverancier beschouwde of waar IT autonoom beslissingen nam om nieuwe tools en technologieën te introduceren, vinden ze elkaar steeds meer als natuurlijke sparringpartners. Voor internecommunicatieprofessionals betekent dit wel dat ze vertrouwd moeten geraken met de eigenheden van de IT-wereld en hun taal moeten leren.

3. Het communicatiejaarplan mag de vuilbak in. Agile plannen is het nieuwe ordewoord

In Nederland is het sinds 2013 een ingeburgerd concept bij communicatieprofessionals. En al zijn er in België steeds meer bedrijven die ‘agile’ als werkproces hebben ingevoerd, voor communicatoren is dit vaak nog onbekend terrein.

Betteke van Ruler heeft agile communicatieplanning in een concept gegoten. Ze verwoordt het zo: “In het traditionele communicatieplan wordt vooraf bepaald welk resultaat je gaat behalen en welke route je daarbij volgt. Dat werkt echter alleen als je alle omgevingsvariabelen onderweg onder controle houdt, en dat kan in het communicatievak bijna nooit. Het moet dus veel flexibeler. Maar ook voor flexibel plannen is een methode nodig, anders volg je al snel de waan van de dag en waai je met alle winden mee. Een methode helpt om je gedachten te ordenen en de taken te structureren, om richting te bepalen, om geld en menskracht te verantwoorden, en houd je af van het pure middelendenken.”

Past dit niet mooi in de vierkwadrantenaanpak van vonk zoals we beschreven in het boek Interne Communicatie tot de 4de macht?

Benieuwd naar de volgende aandachtspunten? Hou onze website in de gaten of volg ons op Facebook, Twitter of LinkedIn.

We zijn ook benieuwd naar wat jij aan trends voor 2019 hebt opgepikt. Laat het ons weten in de reacties.

Gepubliceerd op  donderdag 24 januari 2019 00:00

Reacties

Benieuwd naar de reacties?
Word gauw lid of meld je aan als lid.