Gemeente vonk

3 Vuistregels voor inclusieve communicatie

Taalgebruik is de sleutel tot inclusief communiceren binnen onze steeds diverser wordende samenleving. Vind je het moeilijk om te weten wat wel en niet mag? Weet je niet goed hoe te beginnen aan inclusief taalgebruik? Met deze 3 vuistregels kom je al ver.

1 Als je het niet weet, gebruik dan een neutrale term

Diversiteit is overal aanwezig. Het is normaal en hoeft niet altijd benoemd te worden. Voegt de benoeming van een kenmerk niets toe aan je boodschap? Laat het dan achterwege. Het heeft geen nut verschillen te benadrukken als het geen waarde toevoegt.

Ook als je niet zeker bent van een kenmerk of als je de persoon niet kent, gebruik je best een neutrale term. Die is altijd juist. Zo zeg je beter niet ‘beste dames en heren’, maar ‘beste aanwezigen’. Ook de mannelijke of vrouwelijke beroepstermen kan je gemakkelijk vervangen door een neutrale versie. Ben je niet bekend met de neutrale woorden? Dan kan je verschillende bronnen raadplegen.

2 Hanteer Persoon eerst taal

Of het nu gaat om mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond, transgender mensen of andere mensen met een specifiek kenmerk, de kern van de zaak is dat het om mensen gaat. Vandaar dat de meest juiste term meestal het persoon-eerst-taalgebruik aanhoudt. Dat betekent dat je de mens benoemt als mens en niet als een van zijn eigenschappen. Dat wil zeggen dat je iemand niet ‘ADHD’er’ noemt, maar ‘persoon met ADHD’. Dan benoem je eerst de persoon die een eigenschap heeft en niet zijn eigenschap is.

3 Reduceer iemand niet tot een bepaald kenmerk, zeker niet als het gevoelig ligt

Dit principe is verbonden met het persoon eerst taalgebruik. Mensen zijn meer dan een bepaalde eigenschap. Spreek personen altijd met respect aan en weet waar gevoeligheden kunnen liggen zodat je de grenzen van je publiek respecteert.

Meer lezen?

Wil je meer weten over inclusief taalgebruik? Lees dan het dossier van JAJA dat een volledig overzicht biedt van de verschillende woorden die je wel en niet kan gebruiken in de verschillende diversiteitscategorieën.

Ook Vonk stelde een onderzoek op in samenwerking met communicatiebureau Inclusified en HR-onderzoeksbureau Starfish. Meer weten over diversiteit en inclusie binnen de Belgische bedrijven?

Download dan onze White paper “Hoe slagen Vlaamse en Brusselse bedrijven erin om inclusief te communiceren?”.

  • Ben je lid van vonk? Dan vind je de paper hier.
  • Ben je geen lid van vonk? Dan kan je de paper hier downloaden.
Gepubliceerd op  maandag 4 oktober 2021 00:00